Bài IV.9 trang 55 SBT Vật Lí 11


Đề bài

Ba dòng điện có cùng cường độ \(I_1=I_2=I_3=I\) và cùng chiều chạy trong ba dây dẫn thẳng dài, đồng phẳng, song song cách đều nhau.

a) Xác định lực từ tác dụng lên một đơn vị dài của dây dẫn có dòng điện I2 nằm giữa I1 và I3.

b) Nếu đổi chiều dòng điện I2 thì lực từ tác dụng lên nó thay đổi thế nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính cảm ứng từ: \( B=2.10^{-7}\dfrac{I}{r}\)

Lời giải chi tiết

Áp dụng quy tắc bàn tay phải, ta xác định được các vectơ cảm ứng từ \( B_1\) và \(B_3\)  do hai dòng điện I1và I3 gây ra tại mọi điểm trên dây dẫn có dòng điện I2 nằm giữa I1 và I3 đều có phương vuông góc vớimặt phẳng chứa ba dòng điện, có chiều ngược nhau (Hình IV.3G) và có cùng độ lớn :

 

\(B_1= B_2 = 2.10^{-7}.\dfrac{I}{a}\)

nên vectơ cảm ứng từ tổng hợp tại mọi điểm trên dây dẫn có dòng điện I2 luôn có giá trị bằng không :

\(\overrightarrow B = \overrightarrow {{B_1}} + \overrightarrow {{B_3}} = \overrightarrow 0 \)

 Do đó, lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị dài trên dây dẫn có dòng điện I2 cũng luôn có giá trị bằng không :

\({F_0} = \dfrac{F}{\ell} = B{I_2} = 0\)

b) Nếu đổi chiều dòng điện I2 thì lực từ tác dụng lên I2 vẫn bằng không.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài IV.10* trang 56 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.10* trang 56 SBT Vật Lí 11. Hai dòng điện cường độ 2,0 A và 4,0 A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, đồng phẳng và được đặt vuông góc với nhau trong không khí. Xác định

 • Bài IV.11* trang 56 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.11* trang 56 SBT Vật Lí 11. Hai dòng điện cường độ I1 = 6,0 A và I2 = 9,0 A có chiều ngược nhau chạy qua hai dây dẫn thẳng dài, song song cách nhau 100 mm trong không khí.

 • Bài IV.8 trang 55 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.8 trang 55 SBT Vật Lí 11. Hai dòng điện có cường độ 4,0 A và 6,0 A chạy ngược chiều nhau trong hai dây dẫn thẳng dài song song,

 • Bài IV.7 trang 55 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.7 trang 55 SBT Vật Lí 11. Cho hai dòng điện có cùng cường độ 8 A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, đặt vuông góc với nhau, cách nhau một khoảng 8,0 cm trong chân không

 • Bài IV.6 trang 55 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.6 trang 55 SBT Vật Lí 11. Bắn một prôtôn với vận tốc 1,5.10^5 m/s bay vào một từ trường đều theo hướng vuông góc với các đường sức từ

 • Bài IV.5 trang 55 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.5 trang 55 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ dài 85 cm (không lõi sắt) gồm 750 vòng dây, trong đó có dòng điện cường độ 5,6 A.

 • Bài IV.4 trang 55 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.4 trang 55 SBT Vật Lí 11. Khi cho dòng điện cường độ 10 A chạy qua một vòng dây dẫn đặt trong không khí, thì cảm ứng từ tại

 • Bài IV.3 trang 54 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.3 trang 54 SBT Vật Lí 11. Một đoạn dây dẫn dài 0,80 m đặt nghiêng một góc 600 so với hướng củ các đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,50 T.

 • Bài IV.2 trang 54 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.2 trang 54 SBT Vật Lí 11. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1,8 m được đặt trong một từ trường đều ccó cảm ứng từ 0,80 T. Khi có dòng điện cường độ 4,0 A chạy qua đoạn

 • Bài IV.1 trang 54 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.1 trang 54 SBT Vật Lí 11. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 100 cm có dòng điện cường độ 20 A chạy qua và được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều.

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.