Bài IV.7 trang 55 SBT Vật Lí 11


Đề bài

Cho hai dòng điện có cùng cường độ 8 A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, đặt vuông góc với nhau, cách nhau một khoảng 8,0 cm trong chân không : dây dẫn thứ nhất thẳng đứng có dòng điện chạy từ dưới lên trên, dây dẫn thứ hai thẳng ngang có dòng điện chạy từ trái qua phải. Xác định cảm ứng từ tại trung điểm của khoảng cách giữa hai dây dẫn này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính cảm ứng từ: \(B= 2.10^{-7}\dfrac{I}{r}\)

Lời giải chi tiết

Khoảng cách giữa hai dây dẫn thẳng có dòng điện I1 và I2 là đoạn thẳng CD = d = 8,0 cm nằm trong cùng mặt phẳng ngang p chứa dòng điện I2.

Hai vectơ cảm ứng từ \(\overrightarrow {{B_1}} \) và \(\overrightarrow {{B_2}} \) lần lượt do I1 và I2 gây ra tại trung điểm của đoạn CD có hướng như trên Hình IV. 1G:

\(\overrightarrow {{B_1}} \) song song với dây dẫn có dòng điện I2 và cùng chiều với I2, \(\overrightarrow {{B_2}} \) song song với dây dẫn có dòng điện I1 và cùng chiều với I1, có độ lớn bằng nhau

\({B_1} = {B_2} = {2.10^{ - 7}}.{\dfrac{8,0}{4,0.10^{ - 2}}} = {4,0.10^{ - 5}}T\)

 Vecto cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M:

\(\overrightarrow {{B}} \)= \(\overrightarrow {{B_1}} \)+ \(\overrightarrow {{B_2}} \)

Vì \(\overrightarrow {{B_1}} \bot \overrightarrow {{B_2}} \)  nên độ lớn của \(\overrightarrow {{B}} \) tính bằng:

\(B = {B_1}\sqrt 2 = 4\sqrt 2 {.10^{ - 5}}T\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.4 trên 8 phiếu
 • Bài IV.8 trang 55 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.8 trang 55 SBT Vật Lí 11. Hai dòng điện có cường độ 4,0 A và 6,0 A chạy ngược chiều nhau trong hai dây dẫn thẳng dài song song,

 • Bài IV.9 trang 55 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.9 trang 55 SBT Vật Lí 11. Ba dòng điện có cùng cường độ I1 = I2 = I3 = I và cùng chiều chạy trong ba dây dẫn thẳng dài, đồng phẳng, song song cách đều nhau.

 • Bài IV.10* trang 56 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.10* trang 56 SBT Vật Lí 11. Hai dòng điện cường độ 2,0 A và 4,0 A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, đồng phẳng và được đặt vuông góc với nhau trong không khí. Xác định

 • Bài IV.11* trang 56 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.11* trang 56 SBT Vật Lí 11. Hai dòng điện cường độ I1 = 6,0 A và I2 = 9,0 A có chiều ngược nhau chạy qua hai dây dẫn thẳng dài, song song cách nhau 100 mm trong không khí.

 • Bài IV.6 trang 55 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.6 trang 55 SBT Vật Lí 11. Bắn một prôtôn với vận tốc 1,5.10^5 m/s bay vào một từ trường đều theo hướng vuông góc với các đường sức từ

 • Bài IV.5 trang 55 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.5 trang 55 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ dài 85 cm (không lõi sắt) gồm 750 vòng dây, trong đó có dòng điện cường độ 5,6 A.

 • Bài IV.4 trang 55 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.4 trang 55 SBT Vật Lí 11. Khi cho dòng điện cường độ 10 A chạy qua một vòng dây dẫn đặt trong không khí, thì cảm ứng từ tại

 • Bài IV.3 trang 54 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.3 trang 54 SBT Vật Lí 11. Một đoạn dây dẫn dài 0,80 m đặt nghiêng một góc 600 so với hướng củ các đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,50 T.

 • Bài IV.2 trang 54 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.2 trang 54 SBT Vật Lí 11. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1,8 m được đặt trong một từ trường đều ccó cảm ứng từ 0,80 T. Khi có dòng điện cường độ 4,0 A chạy qua đoạn

 • Bài IV.1 trang 54 SBT Vật Lí 11

  Giải bài IV.1 trang 54 SBT Vật Lí 11. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 100 cm có dòng điện cường độ 20 A chạy qua và được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều.

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.