Giải bài 20 trang 18 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tải về

Đề bài

Tung một đồng xu 15 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau:

Lần tung

Kết quả tung

Số lần xuất hiện mặt N

Số lần xuất hiện mặt S

1

 

 

….

Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện:
a) Mặt N
b) Mặt S.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tung đồng xu 15 lần và ghi lại kết quả mỗi lần tung.

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt  A là: Số lần mặt A xuất hiện / 15

Lời giải chi tiết

Giả sử, sau 15 lần tung ta thu được kết quả như sau:

Lần tung

Kết quả tung

Số lần xuất hiện mặt N

Số lần xuất hiện mặt S

1

S

8

7

2

N

3

N

4

S

5

S

6

S

7

N

8

N

9

S

10

S

11

N

12

S

13

N

14

N

15

S

Mặt N: mặt ngửa, S: sấp

a) Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là: \(\frac{8}{{15}}\)

b) Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là: \(\frac{7}{{15}}\)


Bình chọn:
4.6 trên 28 phiếu
Tải về
 • Giải bài 21 trang 18 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Trả lời các câu hỏi sau: a) Nếu tung một đồng xu 12 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiêu? b) Nếu tung một đồng xu 27 lần liên tiếp, có 15 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng bao nhiêu? c) Nếu tung một đồng xu 32 lần liên tiếp, có 17 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiêu?

 • Giải bài 22 trang 18 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Một hộp có 5 quả cầu cùng loại, mỗi quả được ghi một trong các số nguyên dương chẵn nhỏ hơn 11, hai quả khác nhau được ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả từ trong hộp, ghi lại số của quả được lấy ra và bỏ lại quả đó vào hộp. Sau 30 lần lấy liên tiếp, hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau: Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện: a) Số 2 b) Số 8 c) Số 10

 • Giải bài 23 trang 18 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Gieo một con xúc xắc 12 lần liên tiếp, bạn Na có kết quả thống kê như sau: a) Hãy kiểm đếm số lần xuất hiện mặt 3 chấm và mặt 5 chấm sau 12 lần gieo. b) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 3 chấm c) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm

 • Giải bài 24 trang 19 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  a) Nếu gieo một xúc xắc 17 lần liên tiếp, có 6 lần xuất hiện mặt 6 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm bằng bao nhiêu? b) Nếu gieo một xúc xắc 16 lần liên tiếp, có 3 lần xuất hiện mặt 2 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm bằng bao nhiêu?

 • Giải bài 19 trang 17 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Một hộp chứa bốn chiếc nơ kẹp tóc có kích thước và mẫu mã giống nhau, trong đó có 1 chiếc màu xanh, 1 chiếc màu hồng, 1 chiếc màu vàng, 1 chiếc màu nâu. Mỗi lần bạn Lan lấy ngẫu nhiên một chiếc nơ trong hộp, ghi lại màu của chiếc nơ được lấy ra và bỏ lại chiếc nơ đó vào hộp. Trong 10 lần lấy liên tiếp, có 3 lần xuất hiện màu xanh, 2 lần xuất hiện màu vàng, 4 lần xuất hiện màu hồng, 1 lần xuất hiện màu nâu. Tìm xác suất thực nghiệm xuất hiện chiếc nơ: a) Màu xanh; b) Màu hồng; c) Màu vàng; d)

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.