Bài 18 trang 21 Vở bài tập toán 7 tập 1


Giải bài 18 trang 21 VBT toán 7 tập 1. Viết số 16/81 dưới dạng một lũy thừa ...

Đề bài

 Viết số \(\dfrac{16}{81}\) dưới dạng một lũy thừa, ví dụ \(\dfrac{16}{81} ={\left( {\dfrac{4}{9}} \right)^2}\). Hãy tìm các cách viết khác

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(x = \dfrac{a}{b}\) thì \({x^n} = {\left( {\dfrac{a}{b}} \right)^n} = \dfrac{{{a^n}}}{{{b^n}}}\)

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{{16}}{{81}} = {\left( {\dfrac{{ - 4}}{9}} \right)^2} \) hoặc\(\dfrac{{16}}{{81}}= {\left( {\dfrac{{{2}}}{{{3}}}} \right)^4} \) hoặc \(\dfrac{{16}}{{81}}= {\left( {\dfrac{-2}{3}} \right)^4} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 14 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí