Giải bài 12 trang 11 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Thống kê chi phí thực tế và chi phí dự kiến trong bốn quý năm 2019 của một công ty sản xuất thiết bị nông nghiệp được ghi lại ở bảng dưới đây:a) Trong bốn quý năm 1019, quý nào có chi phí thực tế thấp hơn chi phí dự kiến? b) Trong cả bốn quý năm 1019, tỉ số phần trăm của tổng chi phí thực tế so với tổng chi phí dự kiến là bao nhiêu?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thống kê chi phí thực tế và chi phí dự kiến trong bốn quý năm 2019 của một công ty sản xuất thiết bị nông nghiệp được ghi lại ở bảng dưới đây:

Quý

Chi phí dự kiến (triệu đồng)

Chi phí thực tế (triệu đồng)

I

760

810

II

790

900

III

1100

860

IV

1200

895

a) Trong bốn quý năm 1019, quý nào có chi phí thực tế thấp hơn chi phí dự kiến?

b) Trong cả bốn quý năm 1019, tỉ số phần trăm của tổng chi phí thực tế so với tổng chi phí dự kiến là bao nhiêu?

Câu a

a) Trong bốn quý năm 1019, quý nào có chi phí thực tế thấp hơn chi phí dự kiến?

Phương pháp giải:

So sánh chi phí thực tế thấp hơn chi phí dự kiến theo mỗi quý

Lời giải chi tiết:

a) Ở quý III và quý IV: chi phí thực tế thấp hơn so với chi phí dự kiến.

Câu b

b) Trong cả bốn quý năm 1019, tỉ số phần trăm của tổng chi phí thực tế so với tổng chi phí dự kiến là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tổng chi phí thực tế (a) và tổng chi phí dự kiến (b)

Bước 2: Tính tỉ số phần trăm: a.100%:b

Lời giải chi tiết:

b) Tổng chi phí thực tế là: \(810 + 900 + 860 + 895 = 3465\)(triệu đồng)

Tổng chi phí dự kiến là: \(760 + 790 + 1100 + 1200 = 3850\)(triệu đồng)

Trong cả bốn quý năm 1019, tỉ số phần trăm của tổng chi phí thực tế so với tổng chi phí dự kiến là:

\(3465.100\% :3850 = 90\% \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 13 trang 12 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Biểu đồ ở Hình 9 thống kê khối lượng thịt lợn và thịt bò bán được của một siêu thị trong các tháng 10, 11 và 12 của năm 2019.a) Sắp xếp khối lượng thịt lợn và thịt bò mà siêu thị bán được trong các tháng 10, 11 và 12 theo thứ tự giảm dần. b) Tháng 10 siêu thị bán được ít thịt (lợn và bò) nhất trong cả ba tháng (tháng 10, 11 và 12). Em có thể đưa ra một lí do phù hợp nhất để giải thích cho kết quả này được không? Em đồng ý với những nhận xét nào sau đây? 1) Không có chương trình khuyến mại khi

 • Giải bài 11 trang 11 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Kết quả tổng kết cuối học kì II các môn Ngữ Văn, Lịch Sử, Đại Lí của hai học sinh lớp 6 là Ngọc và Hà ở một trường trung học cơ sở được cho bởi biểu đồ cột kép dưới đây: a) Hãy hoàn thành số liệu ở bảng sau?b) Tính trung bình cộng điểm tổng kết 3 môn trên của mỗi học sinh.

 • Giải bài 10 trang 10 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Biểu đồ cột kép ở Hình 7 biểu diễn lượng mưa và lượng bốc hơi tại ba địa điểm là Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh vào mùa mưa.a) Tổng lượng mưa của ba địa điểm trên là bao nhiêu mi-li-mét? b) Lượng mưa ở Huế cao hơn Hà Nội là bao nhiêu mi-li-mét? c) Cân bằng lượng ẩm ở nơi nào thấp nhất, biết rằng cân bằng lượng ẩm bằng hiệu của lượng mưa và lượng bốc hơi?

 • Giải bài 9 trang 10 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Hai trường A và B đã tổ chức ngày hội thể thao nhân kỉ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Biểu đồ cột kép ở hình 6 biểu diễn số huy chương Vàng, Bạc và Đồng của hai trường A và B.