Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 8 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1 (5,0 điểm). Vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương nhà Lý.

Câu 2 (5,0 điểm). Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất?

Lời giải chi tiết

Câu 1. Vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương nhà Lý:

       

Câu 2.

- Tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương.

- Ban hành bộ Hình thư.

- Xây dựng quân đội vững mạnh gồm 2 bộ phận: cấm quân và quân địa phương.

- Thi hành chính sách “ngụ binh ư nông” (gửi binh ở nhà nông).

- Thực hiện chính sách đoàn kết với các dân tộc thiểu số.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí