Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 3 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1 (6,0 điểm). Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền đã tổ chức bộ máy nhà nước như thế nào? Nhận xét về tổ chức nhà nước đó ?

Câu 2 (4,0 điểm). Theo em, tổ chức nhà nước trung ương của Ngô Quyền đã đủ điều kiện giữ vững sự ổn định lâu dài cho đất nước chưa? Vì sao?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Câu 1:

- Ngô Quyền đã tổ chức bộ máy nhà nước:

+ Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc chính trị, ngoại giao, quân sự.

+ Đặt ra các chức quan văn, quan võ.

+ Ở địa phương có các thứ sử.

- Nhận xét: Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản nhưng được thống nhất từ trung ương đến địa phương.

+ Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc (chính trị, ngoại quân sự).

+ Dưới vua có các quan văn, quan võ.

+ Các quan địa phương là các tướng lĩnh có công được vua cử đi cai quản các địa phương gọi là thứ sử.

Câu 2.

Theo em, tổ chức nhà nước trung ương của Ngô Quyền chưa đủ điều kiện giữ vững sự ổn định lâu dài cho đất nước.

Bởi vì: Tổ chức nhà nước còn rất đơn giản, thiếu chặt chẽ. Quyền lực tập trung trong tay vua, vua quyết định mọi công việc từ chính trị, quân sự đến ngoại giao.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.