Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 7 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Vị vua cuối cùng của triều Tiền Lê là ai?

A. Lê Hoàn.                B. Lê Long Đĩnh.

C. Lê Long Du.            D. Lê Long Việt.

Câu 2. Ai là người lập nên triều Lý?

A. Lý Thường Kiệt.

B. Lý Kế Nguyên.

C. Lý Công Uẩn.

D. Lý Thánh Tông.

Câu 3. Năm 1010, Lý Công Uẩn quyết định dời đô về Đại La và đổi tên thành là gì?

A. Thăng Long.                      B. Đại La.

C. Cổ Pháp.                           D. Đại Việt.

Câu 4. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là

A. Luật nhà Lý.                      B. Luật lệ.

C. Hình luật.                          D. Hình thư.

Câu 5. Quân đội nhà Lý chia ra làm những bộ phận nào?

A. Quân các lộ và quân các phu.

B. Cấm quân và quân địa phương.

C. Quân của 24 lộ.

D. Quân triều đình và quân cấm.

Câu 6. Thời Lý, nhà nước cho quân sĩ luân phiên về cày ruộng và thanh niên đăng kí tên vào sổ nhưng vẫn ở nhà sản xuất, khi cần triều đình sẽ điều động được gọi là chính sách gì?

A. Gửi lính về quê.

B. Đảm bảo kỉ luật quân đội.

C. Phát triển nông nghiệp.

D. Ngụ binh ư nông.

Câu 7. Ý nào sau đây không phản ánh đúng lí do Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long?

A. Thế kỉ XI, kinh tế đã bước đầu phát triển, tạo đà cho sự phát triển đất nước.

B. Vua Lý không muốn đóng đô ơ Hoa Lư vì nhà Đinh – Tiền Lê đã ở trước đó.

C. Hoa Lư là vùng đất hẹp, nhiều núi đá, hạn chế sự phát triển lâu dài của đất nước.

D. Địa thế của Thăng Long rất thuận lợi về giao thông và phát triển đất nước lâu dài.

Câu 8. Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?

A. Để đảm bảo quyền lợi của dòng tộc.

B. Họ là những người tài giỏi.

C. Tránh bị kẻ gian lật đổ.

D. Trong nước, không có người tài.

Câu 9. Trong Đại Việt sử kí toàn thư có viết: “Trước kia việc kiện tụng trong nước phiền nhiễu, quan lại giữ luật pháp câu nệ luật văn, cốt làm cho khắc nghiệt, thậm chí có người bị oan uổng quá đáng. Vua lấy làm thương xót, sai trung thư san định luật lệnh, châm trước cho thích dụng với thời thế, chia ra môn loại, biên thành điều khoản, làm thành sách Hình thư của một triều đại, để cho người xem dễ hiểu. Sách làm xong, xuống chiếu ban hành, dân lấy làm tiện. Đến đây phép xử án được bằng thẳng rõ ràng…”.

Từ đó, cho biết mục đích sự ra đời của Bộ luật Hình thư thời Lý là gì?

A. Thể hiện sự tài giỏi của người biên soạn bộ luật, tránh gây phiền nhiễu đến triều đình.

B. Tăng cường quyền lực của quan lại địa phương, nhân dân phải kiêng sợ.

C. Để trừng trị những kẻ làm điều ác, gây hại đến triều đình.

D. Bảm bảo công bằng, bảo vệ nhà vua, nhân dân, xử phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội.

Câu 10. Ý nào sau đây phản ánh không đúng về tổ chức chính quyền địa phương thời Lý?

A. Đứng đầu nhà nước là vua.

B. Chia cả nước thành 24 lộ, phủ.

C. Đặt các chức tri phủ, tri châu.

D. Dưới lộ, phủ là huyện, hương và xã.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1.B

2.C

3.A

4.D

5.B

6.D

7.B

8.A

9.D

10.A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 35

Cách giải:

Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đinh lên ngôi vua. Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời. Đây cũng chính là vị vua cuối cùng của triều Tiền Lê, đánh dấu sự chấm dứt sứ mệnh lịch sử của triều Tiền Lê tại đây.

Chọn đáp án: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 35

Cách giải:

Lê Long Đĩnh qua đời. Triều thần chán ghét nhà Tiền Lê, vì vậy các tăng sư và đại thần, đứng đầu là sư Vạn Hạnh, Đào Cam Mộc, tôn Lý Công uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý thành lập.

Chọn đáp án: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 35 - 36

Cách giải:

- Năm 1010, Lý Công uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên và quyết định dời đô về Đại La (nay là Hà Nội), đổi tên thành là Thăng Long.

- Thời Lý, kinh thành Thăng Long đã dần trở thành đô thị phồn thịnh.

- Kinh thành Thăng Long được bao bọc bởi một vòng thành ngoài cùng gọi là La thành hay thành Đại La. Có thể nói vào thế kỉ XI, Thăng Long vừa là kinh đô của nước Đại Việt cường thịnh, vừa là một thành thị có quy mô lớn trong khu vực và trên thế giới lúc bấy giờ.

Chọn đáp án: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 37

Cách giải:

Năm 1042, vua Lý Thái Tông sai Trung thư sảnh - một cơ quan phụ trách việc " sửa định luật lệ, chia môn loại, biên ra điều khoản" làm bộ Hình thư. Đây là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta, được soạn thảo dựa trên luật tục, tập quán của các thời trước, mặt khác có sự tham khảo Đường luật (Trung Quốc). Gọi là Hình thư nhưng không chỉ quy định về hình sự mà còn bao trùm các lĩnh vực khác, do kỹ thuật lập pháp cổ các quan hệ xã hội được bảo vệ và gắn liền với quy phạm hình sự nên luật thời đó gọi là Hình pháp. Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết đây là tập luật lệ có tính chất pháp điển, bao gồm 3 quyển.

Chọn đáp án: D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 37

Cách giải:

Quân đội thời Lý gồm hai bộ phận: cấm quân và quân địa phương. Cả hai loại quân đội này đều đc trang bị vũ khí do triều đình trang bị:

- Cấm quân: là quân đc tập luyện kĩ càng, trình độ cao, đc giữ lại làm lính bảo vệ cung thành. Luôn thay phiên nhau về cày cấy ruộng đất, lúc chiến tranh thì tập trung bảo vệ đất nước và nhà vua

- Quân địa phương: bao gồm trai tráng khỏe có trong phủ, châu. Khi đã gửi giấy đăng kí làm lính, cứ việc ở nhà cày cấy, khi có việc nhà vua sẽ điều động.

Chọn đáp án: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk tráng 37

Cách giải:

Nhà Lý thi hành chính sách "Ngụ binh ư nông" (gửi binh ở nhà nông), cho quân sĩ luân phiên về cày ruộng và thanh niên đăng kí tên vào sổ nhưng vẫn ở nhà sản xuất, khi cần triều đình sẽ điều động.

Chọn đáp án: D

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 35, lý giải, loại trừ.

Cách giải:

Dựa vào sự lí giải nguyên nhân Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long:

- Trong Chiếu dời đô có nêu rõ: “Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng thế đất cao mà sáng sủa dân cư không cổ tháp trũng tối tăm muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh xem khắp đất việt đó là nơi thắng địa thực là chỗ tụ hội quan yếu bốn phương đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời.”

- Địa thế của Thăng Long rất thuận lợi về giao thông và phát triển đất nước lâu dài (tham khảo Chiếu dời đô).

– Hoa Lư là vùng đất hẹp, nhiều núi đá, hạn chế sự phát triển lâu dài của đất nước.

– Việc dời đô từ Hoa Lư về Đại La (Thăng Long) thể hiện quyết định sáng suốt của vua Lý Công Uẩn, tạo đà cho sự phát triển đất nước.

=> Loại trừ đáp án B: Vua Lý không muốn đóng đô ơ Hoa Lư vì nhà Đinh – Tiền Lê đã ở trước đó.

Chọn đáp án: B

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 36, suy luận, lý giải.

Cách giải:

Nhà Lý giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ vì: Chính quyền mà nhà Lý xây dựng là chính quyền quân chủ, vua đứng đầu nhà nước, theo chế độ cha truyền con nối. Việc giao chức vụ quan trọng cho người thân cận nắm giữ để đảm bảo quyền lợi của dòng tộc.

Chọn đáp án: A

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 37, lý giải, loại trừ.

Cách giải:

- Trước đây, việc kiện tụng, xử phạt đều do quan lại đảm trách xử lí, nhiều khi xử quá khắc nghiệt, có người còn bị xử oan ức.  Vì thế, vua nhà Lý thấy cần có quy định luật trong khi xét xử để đảm bảo công bằng cho mọi người.

- Bộ "Hình thư" ra đời khi nước ta lúc đó chưa có luật là cần thiết và có tác dụng lớn. Với những quy định chặt chẽ như việc bảo vệ nhà vua, bảo vệ của công và tài sản của nhân dân, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, xử phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội. Bộ "Hình thư" đã góp phần làm ổn định trật tự xã hội, nâng cao uy tín của nhà Lý.

Chọn đáp án: D

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 36, lý giải, loại trừ

Cách giải:

Dựa trên tổ chức chính quyền địa phương thời Lý:

Ở các địa phương, nhà Lý chia cả nước thành 24 lộ, phủ (ở miền núi gọi là châu), đặt các chức tri phủ, tri châu; giao cho con cháu nhà vua hoặc các đại thần cai quản. Dưới lộ, phủ là huyện, hương và xã.

=> Loại trừ đáp án A: Đứng đầu là vua là tổ chức chính quyền trung ương.

Chọn đáp án: A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.