CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bình chọn:
3.9 trên 688 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 24 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 24 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3 (cm) và

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 2. Viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 2. Viết biểu thức đại số biểu thị: a) Quãng đường đi được sau x (h) của một ô tô đi với vận tốc 30 km/h

Xem lời giải

Bài 1 trang 26 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 1 trang 26 SGK Toán 7 tập 2. Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị

Xem lời giải

Bài 2 trang 26 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 2 trang 26 SGK Toán 7 tập 2. Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang

Xem lời giải

Bài 3 trang 26 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 3 trang 26 SGK Toán 7 tập 2. Dùng bút chì nối các ý

Xem lời giải

Bài 4 trang 27 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 4 trang 27 SGK Toán 7 tập 2. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn

Xem lời giải

Bài 5 trang 27 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 5 trang 27 SGK Toán 7 tập 2. Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2. Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 9 tại x = 1 và tại x = 3.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2. Giá trị của biểu thức x^2y tại x=-4 và y=3 là...

Xem lời giải

Bài 6 trang 28 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 6 trang 28 SGK Toán 7 tập 2. Giải thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thông mang tên nhà toán học nổi tiếng nào ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 29 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 7 trang 29 SGK Toán 7 tập 2. Tính giá trị các biểu thức sau

Xem lời giải

Bài 8 trang 29 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 8 trang 29 SGK Toán 7 tập 2. Ước tính số gạch cần mua ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 29 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 9 trang 29 SGK Toán 7 tập 2. Tính giá trị của biểu thức

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 30 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 30 SGK Toán 7 Tập 2. Cho các biểu thức đại số:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác