CHƯƠNG IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Bình chọn:
4.1 trên 123 phiếu
Câu hỏi 1 trang 80 SGK Đại số 10 Câu hỏi 1 trang 80 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 80 SGK Đại số 10. Cho một ví dụ về bất phương trình một ẩn, chỉ rõ vế trái và vế phải của bất phương trình này...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 81 SGK Đại số 10 Câu hỏi 2 trang 81 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 81 SGK Đại số 10. Cho bất phương trình 2x ≤ 3....

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 82 SGK Đại số 10 Câu hỏi 3 trang 82 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 82 SGK Đại số 10. Hai bất phương trình trong ví dụ 1 có tương đương hay không ? Vì sao ?...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 87 sgk đại số 10 Bài 1 trang 87 sgk đại số 10

Giải bài 1 trang 87 SGK Đại số 10. Tìm các giá trị x thỏa mãn điều kiện của mỗi bất phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 88 sgk đại số 10 Bài 2 trang 88 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 88 SGK Đại số 10. Chứng minh các bất phương trình sau vô nghiệm...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 88 sgk đại số 10 Bài 3 trang 88 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 88 SGK Đại số 10. Giải thích vì sao các cặp bất phương trình sau tương đương?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 88 sgk đại số 10 Bài 4 trang 88 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 88 SGK Đại số 10. Giải các phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 88 sgk đại số 10 Bài 5 trang 88 sgk đại số 10

Giải bài 5 trang 88 SGK Đại số 10. Giải các hệ bất phương trình...

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 89 SGK Đại số 10 Câu hỏi 1 trang 89 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 89 SGK Đại số 10. Giải bất phương trình...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 90 SGK Đại số 10 Câu hỏi 2 trang 90 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 90 SGK Đại số 10. Xét dấu các nhị thức f(x) = 3x + 2, g(x) = -2x + 5...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 92 SGK Đại số 10 Câu hỏi 3 trang 92 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 92 SGK Đại số 10. Xét dấu biểu thức f(x) = (2x – 1)(-x + 3)...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 92 SGK Đại số 10 Câu hỏi 4 trang 92 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 92 SGK Đại số 10. Giải bất phương trình x3 – 4x < 0....

Xem chi tiết
Bài 1 trang 94 SGK Đại số 10 Bài 1 trang 94 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 94 SGK Đại số 10. Xét dấu các biểu thức:...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 94 sgk đại số 10 Bài 2 trang 94 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 94 SGK Đại số 10. Giải các bất phương trình...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 94 sgk đại số 10 Bài 3 trang 94 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 94 SGK Đại số 10. Giải các bất phương trình...

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 96 SGK Đại số 10 Câu hỏi 1 trang 96 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 96 SGK Đại số 10. Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn: -3x + 2y > 0....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 97 SGK Đại số 10 Câu hỏi 2 trang 97 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 97 SGK Đại số 10. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn....

Xem chi tiết
Bài 1 trang 99 SGK đại số 10 Bài 1 trang 99 SGK đại số 10

Giải bài 1 trang 99 SGK Đại số 10. Biểu diễn hình học tập nghiệm của các bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 99 SGK đại số 10 Bài 2 trang 99 SGK đại số 10

Giải bài 2 trang 99 SGK Đại số 10. Biểu diễn hình học tập nghiệm của các hệ bất phương trình hai ẩn sau...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 99 SGK đại số 10 Bài 3 trang 99 SGK đại số 10

Giải bài 3 trang 99 SGK Đại số 10. Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài