CHƯƠNG IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Bình chọn:
4.1 trên 123 phiếu
Câu hỏi 1 trang 100 SGK Đại số 10 Câu hỏi 1 trang 100 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 100 SGK Đại số 10. Xét tam thức bậc hai ...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 103 SGK Đại số 10 Câu hỏi 2 trang 103 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 103 SGK Đại số 10. Xét dấu các tam thức...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 103 SGK Đại số 10 Câu hỏi 3 trang 103 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 103 SGK Đại số 10. Trong các khoảng nào....

Xem chi tiết
Bài 1 trang 105 SGK Đại số 10 Bài 1 trang 105 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 105 SGK Đại số 10. Xét dấu các tam thức bậc hai...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 105 SGK Đại số 10 Bài 2 trang 105 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 105 SGK Đại số 10. Lập bảng xét dấu các biểu thức sau...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 105 SGK Đại số 10 Bài 3 trang 105 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 105 SGK Đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 105 sgk đại số 10 Bài 4 trang 105 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 105 SGK Đại số 10. Tìm các giá trị của tham số m để các phương trình sau vô nghiệm...

Xem chi tiết
Câu 1 trang 106 SGK Đại số 10 Câu 1 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 106 SGK Đại số 10. Sử dụng dấu bất đẳng thức để viết các mệnh đề sau:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 106 SGK Đại số 10 Câu 2 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 106 SGK Đại số 10. Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số a và b nếu biết:

Xem chi tiết
Câu 3 trang 106 SGK Đại số 10 Câu 3 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 106 SGK Đại số 10. Trong các suy luận sau, suy luận nào đúng?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 106 SGK Đại số 10 Câu 4 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 4 trang 106 SGK Đại số 10. Khi cân một vật với độ chính xác đến 0,05kg, người ta cho biết kết quả là P = 26,4kg. Hãy chỉ ra khối lượng thực của vật đó nằm trong khoảng nào.

Xem chi tiết
Câu 5 trang 106 SGK Đại số 10 Câu 5 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 5 trang 106 SGK Đại số 10. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, hãy vẽ đồ thị hai hàm số:

Xem chi tiết
Câu 6 trang 106 SGK Đại số 10 Câu 6 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 6 trang 106 SGK Đại số 10. Cho a, b, c > 0. Chứng minh rằng

Xem chi tiết
Câu 7 trang 107 SGK Đại số 10 Câu 7 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 7 trang 107 SGK Đại số 10. Điều kiện của một bất phương trình là gì? Thế nào là hai bất phương trình tương đương?

Xem chi tiết
Câu 8 trang 107 SGK Đại số 10 Câu 8 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 8 trang 107 SGK Đại số 10. Nêu quy tắc giải bất phương trình ax+by ≤ c

Xem chi tiết
Câu 9 trang 107 SGK Đại số 10 Câu 9 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 9 trang 107 SGK Đại số 10. Phát biểu định lí về dấu của tam thức bậc hai.

Xem chi tiết
Câu 10 trang 107 SGK Đại số 10 Câu 10 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 10 trang 107 SGK Đại số 10. Cho a>0, b>0. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Câu 11 trang 107 SGK Đại số 10 Câu 11 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 11 trang 107 SGK Đại số 10. Hãy tìm nghiệm nguyên của bất phương trình sau: x(x3 – x + 6) > 9

Xem chi tiết
Câu 12 trang 107 SGK Đại số 10 Câu 12 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 12 trang 107 SGK Đại số 10. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Sử dụng định lí về dấu của tam thức bậc hai , chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Câu 13 trang 107 SGK Đại số 10 Câu 13 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 13 trang 107 SGK Đại số 10. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài