Bình chọn:
4.1 trên 142 phiếu
Câu 7 trang 70 SGK Đại số 10 Câu 7 trang 70 SGK Đại số 10

Giải bài 7 trang 70 SGK Đại số 10. Giải hệ phương trình

Xem chi tiết
Câu 8 trang 71 sgk Đại số 10 Câu 8 trang 71 sgk Đại số 10

Giải bài 8 trang 71 SGK Đại số 10. Ba phân số đều có tử số là 1 và tổng của ba phân số đó là 1.

Xem chi tiết
Câu 9 trang 71 SGK Đại số 10 Câu 9 trang 71 SGK Đại số 10

Giải bài 9 trang 71 SGK Đại số 10. Hỏi nếu vẫn tiếp tục làm việc với năng suất đó thì khi đến hạn phân xưởng làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 71 SGK Đại số 10 Bài 10 trang 71 SGK Đại số 10

Giải bài 10 trang 71 SGK Đại số 10. Giải các phương trình bằng máy tính.

Xem chi tiết
Câu 11 trang 71 SGK Đại số 10 Câu 11 trang 71 SGK Đại số 10

Giải bài 11 trang 71 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Xem chi tiết
Câu 12 trang 71 SGK Đại số 10 Câu 12 trang 71 SGK Đại số 10

Giải bài 12 trang 71 SGK Đại số 10. Tìm hai cạnh của một mảnh vườn hình chữ nhật trong hai trường hợp.

Xem chi tiết
Câu 13 trang 71 SGK Đại số 10 Câu 13 trang 71 SGK Đại số 10

Giải bài 13 trang 71 SGK Đại số 10. Hai người quét sân. Cả hai người cùng quét sân hết 1 giờ 20 phút, trong khi nếu chỉ quét một mình thì người thứ nhất quét nhiều...

Xem chi tiết
Câu 14 trang 71 SGK Đại số 10 Câu 14 trang 71 SGK Đại số 10

Giải bài 14 trang 71 SGK Đại số 10. Điều kiện của phương trình là:

Xem chi tiết
Câu 15 trang 72 SGK Đại số 10 Câu 15 trang 72 SGK Đại số 10

Giải bài 15 trang 72 SGK Đại số 10. Tập nghiệm T của phương trình:

Xem chi tiết
Câu 16 trang 72 SGK Đại số 10 Câu 16 trang 72 SGK Đại số 10

Giải bài 16 trang 72 SGK Đại số 10. Tập nghiệm của hệ phương trình:

Xem chi tiết
Câu 17 trang 72 SGK Đại số 10 Câu 17 trang 72 SGK Đại số 10

Giải bài 17 trang 72 SGK Đại số 10. Nghiệm của hệ phương trình:

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay