CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 12.1, 12.2, 12.3 trang 33 SBT Vật Lí 12

Giải bài 12.1, 12.2, 12.3 trang 33 sách bài tập vật lí 12. Cho điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện là:

Xem lời giải

Bài 12.4, 12.5 trang 33 SBT Vật Lí 12

Giải bài 12.4, 12.5 trang 33 sách bài tập vật lí 12. Dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời

Xem lời giải

Bài 12.6 trang 34 SBT Vật Lí 12

Giải bài 12.6 trang 34 sách bài tập vật lí 12. Suất điện động cảm ứng do một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức

Xem lời giải

Bài 12.7 trang 34 SBT Vật Lí 12

Giải bài 12.7 trang 34 sách bài tập vật lí 12. Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện xoay chiều là

Xem lời giải

Bài 12.8 trang 34 SBT Vật Lí 12

Giải bài 12.8 trang 34 sách bài tập vật lí 12. Điện áp giữa hai đầu một mạch điện

Xem lời giải

Bài 12.9 trang 34 SBT Vật Lí 12

Giải bài 12.9 trang 34 sách bài tập vật lí 12. Cho các dòng điện tức thời

Xem lời giải

Bài 12.10 trang 35 SBT Vật Lí 12

Giải bài 12.10 trang 35 sách bài tập vật lí 12. Cho mạng điện gồm hai đèn mắc song song, đèn thứ nhất có ghi 220 V - 100 W

Xem lời giải

Bài 12.11* trang 35 SBT Vật Lí 12

Giải bài 12.11* trang 35 sách bài tập vật lí 12. Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn có 200 vòng, diện tích mỗi vòng là 125 cm2, đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,4 T.

Xem lời giải

Bài 13.1, 13.2, 13.3 trang 35 SBT Vật Lí 12

Giải bài 13.1, 13.2, 13.3 trang 35 sách bài tập vật lí 12. Khi dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy trong cuộn cảm thuần có độ tự cảm

Xem lời giải

Bài 13.4, 13.5, 13.6 trang 36 SBT Vật Lí 12

Giải bài 13.4, 13.5, 13.6 trang 36 sách bài tập vật lí 12. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

Xem lời giải

Bài 13.7 trang 36 SBT Vật Lí 12

Giải bài 13.7 trang 36 sách bài tập vật lí 12. Mắc một cuộn cảm có hệ số tự cảm L và điện trở r vào một mạch điện xoay chiều. Có thể coi mạch điện này như

Xem lời giải

Bài 13.8 trang 37 SBT Vật Lí 12

Giải bài 13.8 trang 37 sách bài tập vật lí 12. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A.Tìm biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch.

Xem lời giải

Bài 13.9 trang 37 SBT Vật Lí 12

Giải bài 13.9 trang 37 sách bài tập vật lí 12. Tìm biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm.

Xem lời giải

Bài 13.10 trang 37 SBT Vật Lí 12

Giải bài 13.10 trang 37 sách bài tập vật lí 12. Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 4 A, tần số 50 Hz và có giá trị cực đại tại thời điểm t = 0.

Xem lời giải

Bài 13.11 trang 37 SBT Vật Lí 12

Giải bài 13.11 trang 37 sách bài tập vật lí 12. Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch trong hai trường hợp:

Xem lời giải

Bài 13.12 trang 38 SBT Vật Lí 12

Giải bài 13.12 trang 38 sách bài tập vật lí 12. Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch trong hai trường hợp:

Xem lời giải

Bài 14.1, 14.2, 14.3 trang 38 SBT Vật Lí 12

Giải bài 14.1, 14.2, 14.3 trang 38 sách bài tập vật lí 12. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

Xem lời giải

Bài 14.4, 14.5 trang 39 SBT Vật Lí 12

Giải bài 14.4, 14.5 trang 39 sách bài tập vật lí 12. Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm

Xem lời giải

Bài 14.6, 14.7 trang 39 SBT Vật Lí 12

Giải bài 14.6, 14.7 trang 39 sách bài tập vật lí 12. Tổng trở của đoạn mạch này bằng

Xem lời giải

Bài 14.8, 14.9 trang 40 SBT Vật Lí 12

Giải bài 14.8, 14.9 trang 40 sách bài tập vật lí 12. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, c mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất