Bài 24. Tán sắc ánh sáng

Bình chọn:
4.7 trên 120 phiếu
Bài 24.1, 24.2, 24.3 trang 64 SBT Vật Lí 12

Giải bài 24.1, 24.2, 24.3 trang 64 sách bài tập vật lí 12. Dải sáng bảy màu thu được trong thí nghiệm thứ nhất của Niu-tơn được giải thích là do

Xem lời giải

Bài 24.4, 24.5, 24.6 trang 65 SBT Vật Lí 12

Giải bài 24.4, 24.5, 24.6 trang 65 sách bài tập vật lí 12. Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thuỷ tinh thì

Xem lời giải

Bài 24.7, 24.8 trang 65 SBT Vật Lí 12

Giải bài 24.7, 24.8 trang 65 sách bài tập vật lí 12. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

Xem lời giải

Bài 24.9 trang 66 SBT Vật Lí 12

Giải bài 24.9 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Tính chu kì và tần số của các bức xạ sau đây:

Xem lời giải

Bài 24.10 trang 66 SBT Vật Lí 12

Giải bài 24.10 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 5°, được coi là nhỏ, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685.

Xem lời giải

Bài 24.11 trang 66 SBT Vật Lí 12

Giải bài 24.11 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 60°, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ =1,5140 và nt = 1,5368

Xem lời giải

Bài 24.12 trang 66 SBT Vật Lí 12

Giải bài 24.12 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một lăng kính có góc chiết quang A = 6° (coi như là góc nhỏ) được đặt trong không khí.

Xem lời giải

Bài 24.13 trang 66 SBT Vật Lí 12

Giải bài 24.13 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một tia sáng trắng chiếu vuông góc vào mặt nước trong một chậu nước. Dưới đáy chậu có một gương phẳng đặt nghiêng, mặt gương làm với mặt nước một góc

Xem lời giải