CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 30.1, 30.2, 30.3 trang 83 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.1, 30.2, 30.3 trang 83 sách bài tập vật lí 12. Trong hiện tượng nào dưới đây có thể xảy ra hiện tượng quang điện? Ánh sáng mặt trời chiếu vào?

Xem lời giải

Bài 30.4, 30.5 trang 83 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.4, 30.5 trang 83 sách bài tập vật lí 12. Chiếu ánh sáng vàng vào mặt một tấm vật liệu thì thấy có êlectron bị bật ra. Tấm vật liệu đó chắc chắn phải là

Xem lời giải

Bài 30.6, 30.7, 30.8 trang 84 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.6, 30.7, 30.8 trang 84 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng.Giới hạn quang điện của một hợp kim gồm bạc, đồng và kẽm sẽ là

Xem lời giải

Bài 30.9, 30.10 trang 84 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.9, 30.10 trang 84 sách bài tập vật lí 12. Xét ba loại electron trong một tấm kim loại:

Xem lời giải

Bài 30.11, 30.12, 30.13 trang 85 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.11, 30.12, 30.13 trang 85 sách bài tập vật lí 12. Công thoát electron của một kim loại là

Xem lời giải

Bài 30.14, 30.15 trang 85 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.14, 30.15 trang 85 sách bài tập vật lí 12. Giới hạn quang điện của kim loại này có giá trị là

Xem lời giải

Bài 30.16 trang 86 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.16 trang 86 sách bài tập vật lí 12. Tính công thoát của electron khỏi đồng ra jun và ra electron (eV).

Xem lời giải

Bài 30.17 trang 86 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.17 trang 86 sách bài tập vật lí 12. Công thoát electron khỏi bạc nằm trong phạm vi nào?

Xem lời giải

Bài 30.18 trang 86 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.18 trang 86 sách bài tập vật lí 12. Ánh sáng có bước sóng nằm trong khoảng nào có khả năng gây ra hiện tượng quang điện ở kẽm?

Xem lời giải

Bài 30.19 trang 86 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.19 trang 86 sách bài tập vật lí 12. Một chùm sáng da cam , song song, không đơn sắc, có hai thành phần là ánh sáng đỏ

Xem lời giải

Bài 30.20 trang 86 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.20 trang 86 sách bài tập vật lí 12. Một nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng

Xem lời giải

Bài 31.1, 31.2, 31.3 trang 86 SBT Vật Lí 12

Giải bài 31.1, 31.2, 31.3 trang 86 sách bài tập vật lí 12. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng?

Xem lời giải

Bài 30.4, 30.5, 30.6 trang 87 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.4, 30.5, 30.6 trang 87 sách bài tập vật lí 12. Quang điện trở hoạt động dựa vào nguyên tắc nào?

Xem lời giải

Bài 36.7, 36.8, 31.9 trang 88 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.7, 36.8, 31.9 trang 88 sách bài tập vật lí 12. Dụng cụ nào dưới dây không làm bằng chất bán dẫn?

Xem lời giải

Bài 31.10, 31.11, 31.12, 31.13 trang 88 SBT Vật Lí 12

Giải bài 31.10, 31.11, 31.12, 31.13 trang 88 sách bài tập vật lí 12. Trong sơ đồ ở Hình 31.3 thì : 1 là chùm sáng ; 2 là quang điện trở ; A là ampe kế; V là vôn kế. Số chỉ của ampe kế và vôn kế sẽ thay đổi như thế nào, nếu tắt chùm ánh sáng 1 ?

Xem lời giải

Bài 31.14 trang 89 SBT Vật Lí 12

Giải bài 31.14 trang 89 sách bài tập vật lí 12. Hãy tính năng lượng kích hoạt của chất đó. Lấy h = 6,62.1034 J.s.

Xem lời giải

Bài 31.15 trang 89 SBT Vật Lí 12

Giải bài 31.15 trang 89 sách bài tập vật lí 12. Một mạch điện gồm một bộ pin có suất điện động 12 V và điện trở trong

Xem lời giải

Bài 31.16 trang 90 SBT Vật Lí 12

Giải bài 31.16 trang 90 sách bài tập vật lí 12. Biết rằng nam châm điện bắt đầu hút được cần rung K khi cường độ dòng điện qua nó bằng hoặc lớn hơn 30 mA.

Xem lời giải

Bài 31.17 trang 90 SBT Vật Lí 12

Giải bài 31.17 trang 90 sách bài tập vật lí 12. Bảng dưới đây cho biết sự phụ thuộc của cường độ dòng điện (I) chạy qua một quang điện trở vào hiệu điện thế (U) đặt vào hai đầu của quang điện trở đó.

Xem lời giải

Bài 32.1, 32.2 trang 90 SBT Vật Lí 12

Giải bài 32.1, 32.2 trang 90 sách bài tập vật lí 12. Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu vàng lục khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất