Bài 14. Mạch R,L,C mắc nối tiếp

Bình chọn:
4.1 trên 51 phiếu
Bài 14.1, 14.2, 14.3 trang 38 SBT Vật Lí 12

Giải bài 14.1, 14.2, 14.3 trang 38 sách bài tập vật lí 12. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

Xem lời giải

Bài 14.4, 14.5 trang 39 SBT Vật Lí 12

Giải bài 14.4, 14.5 trang 39 sách bài tập vật lí 12. Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm

Xem lời giải

Bài 14.6, 14.7 trang 39 SBT Vật Lí 12

Giải bài 14.6, 14.7 trang 39 sách bài tập vật lí 12. Tổng trở của đoạn mạch này bằng

Xem lời giải

Bài 14.8, 14.9 trang 40 SBT Vật Lí 12

Giải bài 14.8, 14.9 trang 40 sách bài tập vật lí 12. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, c mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Bài 14.10 trang 40 SBT Vật Lí 12

Giải bài 14.10 trang 40 sách bài tập vật lí 12. a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

Xem lời giải

Bài 14.11 trang 41 SBT Vật Lí 12

Giải bài 14.11 trang 41 sách bài tập vật lí 12. a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

Xem lời giải

Bài 14.12 trang 41 SBT Vật Lí 12

Giải bài 14.12 trang 41 sách bài tập vật lí 12. b) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i

Xem lời giải

Bài 14.13 trang 41 SBT Vật Lí 12

Giải bài 14.13 trang 41 sách bài tập vật lí 12. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 60 V.

Xem lời giải

Bài 14.14 trang 41 SBT Vật Lí 12

Giải bài 14.14 trang 41 sách bài tập vật lí 12. b) Xác định UAD , UDB

Xem lời giải

Bài 14.15 trang 41 SBT Vật Lí 12

Giải bài 14.15 trang 41 sách bài tập vật lí 12. a) Viết biểu thức của i.

Xem lời giải