Bài 14.14 trang 41 SBT Vật Lí 12


Đề bài

Cho mạch điện gồm điện trở \(R = 30\Omega \) nốii tiếp với hai tụ điện \({C_1} = \dfrac{1}{{3000\pi }}(F);\) \({C_2} = \dfrac{1}{{1000\pi }}(F)\) nối tiếp nhau (\(H.14.1\)). Điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là \(u = 100\sqrt 2 {\rm{cos100}}\pi {\rm{t(V)}}{\rm{.}}\)

a) Xác định \(I.\)

b) Xác định \({U_{A{\rm{D}}}};{U_{DB}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính điện dung tương đương trong ghép nối tiếp: \(\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{{{C_1}}} + \dfrac{1}{{{C_2}}}\)

Sử dụng công thức tính  tổng trở: \(Z = \sqrt {{R^2} + {Z_C}^2} \)

Sử dụng định luật Ôm cho đoạn mạch \(RLC\) mắc nối tiếp: \(I = \dfrac{U}{Z}\)

Lời giải chi tiết

Dung kháng \({Z_{{C_1}}} = \dfrac{1}{{{C_1}\omega }} = \dfrac{1}{{\dfrac{1}{{3000\pi }}.100\pi }} = 30\Omega \)

\({Z_{{C_2}}} = \dfrac{1}{{{C_2}\omega }} = \dfrac{1}{{\dfrac{1}{{1000\pi }}.100\pi }} = 10\Omega \)

Ta có \({C_1}\) nói tiếp với \({C_2}\) nên điện dung tương đương: \(\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{{{C_1}}} + \dfrac{1}{{{C_2}}}\)

\(\begin{array}{l}{Z_C} = \dfrac{1}{{C\omega }} \Rightarrow {Z_C} \sim \dfrac{1}{C}\\ \Rightarrow {Z_C} = {Z_{{C_1}}} + {Z_{{C_2}}} = 30 + 10 = 40\Omega \end{array}\)

+ Tổng trở \(Z = \sqrt {{R^2} + {Z_C}^2}  = \sqrt {{{30}^2} + {{40}^2}}  = 50\Omega \)

+ Cường độ dòng điện hiệu dụng: \(I = \dfrac{U}{Z} = \dfrac{{100}}{{50}} = 2A\)

b) Ta có \({U_{AD}} = I.{Z_{R{C_1}}} = I.\sqrt {{R^2} + Z_{{C_1}}^2} \\ = 2\sqrt {{{30}^2} + {{30}^2}}  = 60\sqrt 2 V\)

\({U_{DB}} = I.{Z_{{C_2}}} = 2.10 = 20V\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 14.15 trang 41 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.15 trang 41 sách bài tập vật lí 12. a) Viết biểu thức của i.

 • Bài 14.13 trang 41 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.13 trang 41 sách bài tập vật lí 12. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 60 V.

 • Bài 14.12 trang 41 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.12 trang 41 sách bài tập vật lí 12. b) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i

 • Bài 14.11 trang 41 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.11 trang 41 sách bài tập vật lí 12. a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

 • Bài 14.10 trang 40 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.10 trang 40 sách bài tập vật lí 12. a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

 • Bài 14.8, 14.9 trang 40 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.8, 14.9 trang 40 sách bài tập vật lí 12. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, c mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện, phát biểu nào sau đây là sai?

 • Bài 14.6, 14.7 trang 39 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.6, 14.7 trang 39 sách bài tập vật lí 12. Tổng trở của đoạn mạch này bằng

 • Bài 14.4, 14.5 trang 39 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.4, 14.5 trang 39 sách bài tập vật lí 12. Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm

 • Bài 14.1, 14.2, 14.3 trang 38 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.1, 14.2, 14.3 trang 38 sách bài tập vật lí 12. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.


Hỏi bài