CHƯƠNG II. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 7.1, 7.2, 7.3 trang 18 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.1, 7.2, 7.3 trang 18 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng.

Xem lời giải

Bài 7.4, 7.5 trang 18 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.4, 7.5 trang 18 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng

Xem lời giải

Bài 7.6, 7.7 trang 19 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.6, 7.7 trang 19 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Bài 7.8, 7.9 trang 19 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.8, 7.9 trang 19 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây là chắc chắn đúng?

Xem lời giải

Bài 7.10, 7.11, 7.12 trang 20 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.10, 7.11, 7.12 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Bài 7.13 trang 20 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.13 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Với máy dò dùng siêu âm, chỉ có thể phát hiện được các vật có kích thước cỡ bước sóng của siêu âm.

Xem lời giải

Bài 7.14 trang 20 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.14 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Một âm thoa, ở đầu có gắn một mũi nhọn, mũi nhọn này tiếp xúc nhẹ với mặt một chất lỏng.

Xem lời giải

Bài 7.15 trang 21 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.15 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng hình sin, tần số 110 Hz truyền trong không khí theo một phương với tốc độ 340 m/s. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm có dao động cùng pha ;có dao động ngược pha.

Xem lời giải

Bài 7.16 trang 21 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.16 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng hình sin truyền dọc theo một dây dài khoảng thời gian ngắn nhất để cho một phần tử của dây chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 0,17 s.

Xem lời giải

Bài 7.17 trang 21 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.17 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng ngang hình sin truyền trên một dây dài và mềm. Sóng có bước sóng 10 cm, tần số 400 Hz và biên độ 2,0 cm.

Xem lời giải

Bài 8.1, 8.2 trang 21 SBT Vật Lí 12

Giải bài 8.1, 8.2 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Hai nguồn phát sóng nào dưới đây chắc chắn là hai nguồn kết hợp? Hai nguồn có

Xem lời giải

Bài 8.3, 8.4 trang 22 SBT Vật Lí 12

Giải bài 8.3, 8.4 trang 22 sách bài tập vật lí 12. Hai nguồn phát sóng đồng bộ S1,S2 nằm sâu trong một bể nước

Xem lời giải

Bài 8.5, 8.6 trang 22 SBT Vật Lí 12

Giải bài 8.5, 8.6 trang 22 sách bài tập vật lí 12. Hai nguồn sóng S1,S2 trên mặt chất lỏng, cách nhau 18cm, dao động cùng pha với tần số 20Hz Tốc độ sóng là 1,2m/s. Số điểm trên đoạn S1S2 dao động với biên độ cực đại là

Xem lời giải

Bài 8.7 trang 22 SBT Vật Lí 12

Giải bài 8.7 trang 22 sách bài tập vật lí 12. Hai điểm S1, S2 trên mặt một chất lỏng, cách nhau 18 cm, dao động cùng pha với biên độ A và tần số f = 20 Hz.

Xem lời giải

Bài 8.8 trang 23 SBT Vật Lí 12

Giải bài 8.8 trang 23 sách bài tập vật lí 12. Hai mũi nhọn S1, S2 cách nhau 8 cm, gắn ở đầu một cần rung có tần số f=100 Hz, được đặt cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 0,8 m/s.

Xem lời giải

Bài 8.9 trang 23 SBT Vật Lí 12

Giải bài 8.9 trang 23 sách bài tập vật lí 12. Một người làm thí nghiệm Hình 8.1 SGK với một chất lỏng và một cần rung có tần số 20 Hz.

Xem lời giải

Bài 8.10* trang 23 SBT Vật Lí 12

Giải bài 8.10* trang 23 sách bài tập vật lí 12. Dao động tại hai điểm S1, S2 cách nhau 12 cm trên một mặt chất lỏng có biểu thức:

Xem lời giải

Bài 9.1 trang 23 SBT Vật Lí 12

Giải bài 9.1 trang 23 sách bài tập vật lí 12. Một sóng ngang truyền dọc theo một sợi dây AB theo chiều từ A đến B. Đến đầu B của sợi dây thì sóng bị phản xạ trở lại.Tại B, sóng phản xạ

Xem lời giải

Bài 9.2, 9.3, 9.4 trang 24 SBT Vật Lí 12

Giải bài 9.2, 9.3, 9.4 trang 24 sách bài tập vật lí 12. Sóng dừng là

Xem lời giải

Bài 9.5, 9.6, 9.7 trang 24 SBT Vật Lí 12

Giải bài 9.5, 9.6, 9.7 trang 24 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất