Bài 7.17 trang 21 SBT Vật Lí 12


Đề bài

Một sóng ngang hình sin truyền trên một dây dài và mềm. Sóng có bước sóng \(10cm\), tần số \(400Hz\) và biên độ \(2,0cm\).

a) Tốc độ của sóng là bao nhiêu?

b) Viết phương trình của sóng này. Lấy gốc tọa độ tại một trong các điểm có pha ban đầu bằng \(0\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Sử dụng công thức tính tốc độ sóng \(v = \lambda f\)

b) Sử dụng biểu thức phương trình sóng \(u = a\cos (\omega t - \dfrac{{2\pi x}}{\lambda })\)

Lời giải chi tiết

a) Tốc độ truyền sóng \(v = \lambda f = 10.400 \\= 4000cm/s = 40m/s\)

b) Phương trình sóng tại điểm có tọa độ \(x\) là \(u = a\cos (\omega t - \dfrac{{2\pi x}}{\lambda }) \\= 2\cos (800\pi t - \dfrac{{2\pi x}}{{10}}) \\= 2\cos (800\pi t - \dfrac{{\pi x}}{5})(cm)\)(\(t\) tính bằng giây, \(x\) tính bằng \(cm\))

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu
 • Bài 7.16 trang 21 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.16 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng hình sin truyền dọc theo một dây dài khoảng thời gian ngắn nhất để cho một phần tử của dây chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 0,17 s.

 • Bài 7.15 trang 21 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.15 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng hình sin, tần số 110 Hz truyền trong không khí theo một phương với tốc độ 340 m/s. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm có dao động cùng pha ;có dao động ngược pha.

 • Bài 7.14 trang 20 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.14 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Một âm thoa, ở đầu có gắn một mũi nhọn, mũi nhọn này tiếp xúc nhẹ với mặt một chất lỏng.

 • Bài 7.13 trang 20 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.13 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Với máy dò dùng siêu âm, chỉ có thể phát hiện được các vật có kích thước cỡ bước sóng của siêu âm.

 • Bài 7.10, 7.11, 7.12 trang 20 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.10, 7.11, 7.12 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Phát biểu nào sau đây là sai?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.