Bài tập cuối chương III - Dòng điện xoay chiều

Bình chọn:
4.6 trên 70 phiếu
Bài III.1, III.2, III.3 trang 48 SBT Vật Lí 12

Giải bài III.1, III.2, III.3 trang 48 sách bài tập vật lí 12. Khi đặt một hiệu điện thế không đổi 12V vào hai đầu một cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L

Xem lời giải

Bài III.4, III.5 trang 49 SBT Vật Lí 12

Giải bài III.4, III.5 trang 49 sách bài tập vật lí 12. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong mạch là

Xem lời giải

Bài III.6, III.7 trang 49 SBT Vật Lí 12

Giải bài III.6, III.7 trang 49 sách bài tập vật lí 12. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu một điện trở

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài III.8, III.9 trang 50 SBT Vật Lí 12

Giải bài III.8, III.9 trang 50 sách bài tập vật lí 12. Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là

Xem lời giải

Bài III.10, III.11 trang 50 SBT Vật Lí 12

Giải bài III.10, III.11 trang 50 sách bài tập vật lí 12. Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát.

Xem lời giải

Bài III.12, III.13 trang 51 Vật Lí 12

Giải bài III.12, III.13 trang 51 sách bài tập vật lí 12. . Một máy biến áp có điện trở các cuộn dây không đáng kể. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và giữa hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là 55V và 220V.

Xem lời giải

Bài III.14, III.15 trang 51 SBT Vật Lí 12

Giải bài III.14, III.15 trang 51 sách bài tập vật lí 12. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực 4 cực nam và 4 cực bắc.

Xem lời giải

Bài III.16 trang 51 SBT Vật Lí 12

Giải bài III.16 trang 51 sách bài tập vật lí 12. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L

Xem lời giải

Bài III.17 trang 52 SBT Vật Lí 12

Giải bài III.17 trang 52 sách bài tập vật lí 12.a) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài III.18 trang 52 SBT Vật Lí 12

Giải bài III.18 trang 52 sách bài tập vật lí 12. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp.

Xem lời giải

Bài III.19 trang 52 SBT Vật Lí 12

Giải bài III.19 trang 52 sách bài tập vật lí 12. Hỏi dung kháng của tụ điện có giá trị bằng bao nhiêu?

Xem lời giải