Bài 41 : Cấu tạo vũ trụ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 41.1, 41.2, 41.3  trang 122 SBT Vật Lí 12 Bài 41.1, 41.2, 41.3 trang 122 SBT Vật Lí 12

Giải bài 41.1, 41.2, 41.3 trang 122 sách bài tập vật lí 12. Đường kính Trái Đất là

Xem chi tiết
Bài 41.4, 41.5, 41.6  trang 123 SBT Vật Lí 12 Bài 41.4, 41.5, 41.6 trang 123 SBT Vật Lí 12

Giải bài 41.4, 41.5, 41.6 trang 123 sách bài tập vật lí 12. Khối lượng Trái Đất vào cỡ

Xem chi tiết
Bài 41.7, 47.8, 47.9  trang 123 SBT Vật Lí 12 Bài 41.7, 47.8, 47.9 trang 123 SBT Vật Lí 12

Giải bài 41.7, 47.8, 47.9 trang 123 sách bài tập vật lí 12. Mặt Trời thuộc loại sao

Xem chi tiết
Bài 41.10, 41.11  trang 124 SBT Vật Lí 12 Bài 41.10, 41.11 trang 124 SBT Vật Lí 12

Giải bài 41.10, 41.11 trang 124 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem chi tiết
Bài 41.12 trang 124 SBT Vật Lí 12 Bài 41.12 trang 124 SBT Vật Lí 12

Giải bài 41.12 trang 124 sách bài tập vật lí 12. Nghiên cứu độ lớn các bán kính quỹ đạo của các hành tinh trong hệ Mặt Trời, Bô-đơ đã tìm ra quy luật sau (chuỗi Bô-đơ)

Xem chi tiết
Bài 41.13 trang 124 SBT Vật Lí 12 Bài 41.13 trang 124 SBT Vật Lí 12

Giải bài 41.13 trang 124 sách bài tập vật lí 12. Hãy ghép các phần A, B, C. D với các phần tương ứng a, b, c, d để thành những câu có nội dung đúng.

Xem chi tiết
Bài 41.14 trang 125 SBT Vật Lí 12 Bài 41.14 trang 125 SBT Vật Lí 12

Giải bài 41.14 trang 125 sách bài tập vật lí 12. Ghép các phần A, B, C, D với các phần tương ứng a, b, c, d để thành những câu có nội dung đúng.

Xem chi tiết

Các chương, bài khácGửi bài