Bài tập cuối chương IV - Dao động và sóng điện từ

Bình chọn:
4.8 trên 116 phiếu
Bài IV.1, IV.2 trang 61 SBT Vật Lí 12

Giải bài IV.1, IV.2 trang 61 sách bài tập vật lí 12. Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động thì

Xem lời giải

Bài IV.3, IV.4 trang 62 SBT Vật Lí 12

Giải bài IV.3, IV.4 trang 62 sách bài tập vật lí 12. Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là

Xem lời giải

Bài IV.5, IV.6, IV.7 trang 62 SBT Vật Lí 12

Giải bài IV.5, IV.6, IV.7 trang 62 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Bài IV.8, IV.9, IV.10 trang 63 SBT Vật Lí 12

Giải bài IV.8, IV.9, IV.10 trang 63 sách bài tập vật lí 12. Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì

Xem lời giải

Bài IV.11 trang 63 SBT Vật Lí 12

Giải bài IV.11 trang 63 sách bài tập vật lí 12. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm

Xem lời giải

Bài IV.12 trang 63 SBT Vật Lí 12

Giải bài IV.12 trang 63 sách bài tập vật lí 12. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được.

Xem lời giải

Bài IV.13 trang 63 SBT Vật Lí 12

Giải bài IV.13 trang 63 sách bài tập vật lí 12. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C.

Xem lời giải