Bài IV.3, IV.4 trang 62 SBT Vật Lí 12


Giải bài IV.3, IV.4 trang 62 sách bài tập vật lí 12. Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

IV.3

Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là \(4\sqrt 2 \mu C\) và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là \(0,5\pi \sqrt 2 A.\) Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ điện giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là

A. \(\dfrac{8}{3}\mu s.\)                                     B. \(\dfrac{4}{3}\mu s.\)

C. \(\dfrac{2}{3}\mu s.\)                                     D. \(\dfrac{{16}}{3}\mu s.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \({I_0} = {Q_0}\omega  \Rightarrow \omega  \Rightarrow T\)

Sử dụng vòng tròn lượng giác để tính thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ điện giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại

Lời giải chi tiết:

Ta có

\(\begin{array}{l}{I_0} = {Q_0}\omega \\ \Rightarrow \omega  = \dfrac{{{I_0}}}{{{Q_0}}} = \dfrac{{0,5\pi \sqrt 2 }}{{4\sqrt 2 {{.10}^{ - 6}}}} \\= 125000\pi (rad/s)\\ \Rightarrow T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = \dfrac{{2\pi }}{{125000\pi }}\\ = 1,{6.10^{ - 5}}(s)\end{array}\)

Từ vòng tròn lượng giác ta có:

\(\begin{array}{l}\cos \omega t = \dfrac{{{Q_0}}}{{\dfrac{{{Q_0}}}{2}}} = \dfrac{1}{2}\\ \Rightarrow \omega t = \dfrac{\pi }{3} = \dfrac{{2\pi }}{T}\\ \Rightarrow t = \dfrac{T}{6} = \dfrac{{1,{{6.10}^{ - 5}}}}{6} = \dfrac{8}{3}{.10^{ - 6}}s \\= \dfrac{8}{3}\mu s\end{array}\)

Chọn A

IV.4

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ mang năng lượng.

B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết của sóng điện từ

Lời giải chi tiết:

D sai vì: Sóng điện từ truyền được trong chân không

Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài IV.5, IV.6, IV.7 trang 62 SBT Vật Lí 12

  Giải bài IV.5, IV.6, IV.7 trang 62 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

 • Bài IV.8, IV.9, IV.10 trang 63 SBT Vật Lí 12

  Giải bài IV.8, IV.9, IV.10 trang 63 sách bài tập vật lí 12. Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì

 • Bài IV.11 trang 63 SBT Vật Lí 12

  Giải bài IV.11 trang 63 sách bài tập vật lí 12. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm

 • Bài IV.12 trang 63 SBT Vật Lí 12

  Giải bài IV.12 trang 63 sách bài tập vật lí 12. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được.

 • Bài IV.13 trang 63 SBT Vật Lí 12

  Giải bài IV.13 trang 63 sách bài tập vật lí 12. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C.

 • Bài IV.1, IV.2 trang 61 SBT Vật Lí 12

  Giải bài IV.1, IV.2 trang 61 sách bài tập vật lí 12. Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động thì

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.