Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Bình chọn:
4.8 trên 112 phiếu
Bài 27.1, 27.2, 27.3 trang 73 SBT Vật Lí 12

Giải bài 27.1, 27.2, 27.3 trang 73 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Bức xạ (hay tia) hồng ngoại là bức xạ

Xem lời giải

Bài 27.4, 27.5, 27.6, 27.7 trang 76 SBT Vật Lí 12

Giải bài 27.4, 27.5, 27.6, 27.7 trang 76 sách bài tập vật lí 12. Bức xạ (hay tia) tử ngoại là bức xạ

Xem lời giải

Bài 27.8, 27.9, 27.10 trang 77 SBT Vật Lí 12

Giải bài 27.8, 27.9, 27.10 trang 77 sách bài tập vật lí 12. Tia tử ngoại được dùng

Xem lời giải

Bài 27.11 trang 77 SBT Vật Lí 12

Giải bài 27.11 trang 77 sách bài tập vật lí 12. Vạch quang phổ nào nêu dưới đây trong quang phổ hydro nằm trong vùng tử ngoại?

Xem lời giải

Bài 27.12 trang 77 SBT Vật Lí 12

Giải bài 27.12 trang 77 sách bài tập vật lí 12. Giả sử ta có một nguồn điểm phát bức xạ hồng ngoại đơn sắc, bước sóng cỡ

Xem lời giải

Bài 27.13 trang 77 SBT Vật Lí 12

Giải bài 27.13 trang 77 sách bài tập vật lí 12. Một nguồn điểm S phát một bức xạ tử ngoại đơn sắc chiếu sáng hai khe hẹp F1,F2 cách nhau một khoảng a = 3mm.

Xem lời giải

Bài 27.14 trang 77 SBT Vật Lí 12

Giải bài 27.14 trang 77 sách bài tập vật lí 12. Tại sao để nghiên cứu quang phổ trong vùng tử ngoại, người ta không dùng các máy quang phổ có lăng kính và thấu kính bằng thủy tinh, mà dùng các máy quang phổ có lăng kính và thấu kính bằng thạch anh?

Xem lời giải

Bài 27.15 trang 78 SBT Vật Lí 12

Giải bài 27.15 trang 78 sách bài tập vật lí 12. Các phim chống nóng dán ở cửa kính ôtô hoặc cửa kính phòng làm việc phải hấp thụ mạnh ánh sáng trong vùng tử ngoại hay hồng ngoại? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 27.16 trang 78 SBT Vật Lí 12

Giải bài 27.16 trang 78 sách bài tập vật lí 12. Quang phổ hấp thụ của một chất lỏng có dạng một dải tối kéo dài từ vùng bước sóng

Xem lời giải