Bài 27.13 trang 77 SBT Vật Lí 12


Đề bài

Một nguồn điểm \(S\) phát một bức xạ tử ngoại đơn sắc chiếu sáng hai khe hẹp \({F_1},{F_2}\) cách nhau một khoảng \(a = 3mm.\) Màn hứng vân giao thoa là một phim ảnh, đặt cách \({F_1},{F_2}\)một khoảng \(D = 45cm.\) Sau khi tráng phim, ta trông thấy trên phim có một loạt vạch đen song song, cách đều nhau. Đo khoảng cách từ vạch thứ nhất đến vạch thứ \(37\) ở bên trái nó, ta được giá trị \(1,39mm.\) Tính bước sóng của bức xạ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Lời giải chi tiết

Khoảng cách từ vạch thứ nhất đến cạnh thứ \(37\) là \(36i \Rightarrow 36i = 1,39 \Rightarrow i = \dfrac{{1,39}}{{36}}mm\)

Ta có khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a} \\\Rightarrow \lambda  = \dfrac{{ia}}{D} = \dfrac{{\dfrac{{1,39}}{{36}}{{.10}^{ - 3}}{{.3.10}^{ - 3}}}}{{0,45}} \\= 0,257 \mu m\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu
 • Bài 27.14 trang 77 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 27.14 trang 77 sách bài tập vật lí 12. Tại sao để nghiên cứu quang phổ trong vùng tử ngoại, người ta không dùng các máy quang phổ có lăng kính và thấu kính bằng thủy tinh, mà dùng các máy quang phổ có lăng kính và thấu kính bằng thạch anh?

 • Bài 27.15 trang 78 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 27.15 trang 78 sách bài tập vật lí 12. Các phim chống nóng dán ở cửa kính ôtô hoặc cửa kính phòng làm việc phải hấp thụ mạnh ánh sáng trong vùng tử ngoại hay hồng ngoại? Tại sao?

 • Bài 27.16 trang 78 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 27.16 trang 78 sách bài tập vật lí 12. Quang phổ hấp thụ của một chất lỏng có dạng một dải tối kéo dài từ vùng bước sóng

 • Bài 27.12 trang 77 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 27.12 trang 77 sách bài tập vật lí 12. Giả sử ta có một nguồn điểm phát bức xạ hồng ngoại đơn sắc, bước sóng cỡ

 • Bài 27.11 trang 77 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 27.11 trang 77 sách bài tập vật lí 12. Vạch quang phổ nào nêu dưới đây trong quang phổ hydro nằm trong vùng tử ngoại?

 • Bài 27.8, 27.9, 27.10 trang 77 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 27.8, 27.9, 27.10 trang 77 sách bài tập vật lí 12. Tia tử ngoại được dùng

 • Bài 27.4, 27.5, 27.6, 27.7 trang 76 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 27.4, 27.5, 27.6, 27.7 trang 76 sách bài tập vật lí 12. Bức xạ (hay tia) tử ngoại là bức xạ

 • Bài 27.1, 27.2, 27.3 trang 73 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 27.1, 27.2, 27.3 trang 73 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Bức xạ (hay tia) hồng ngoại là bức xạ

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.