Bài 26. Các loại quang phổ

Bình chọn:
4.7 trên 114 phiếu
Bài 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 trang 72 SBT Vật Lí 12

Giải bài 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 trang 72 sách bài tập vật lí 12. Bộ phận có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc trong máy quang phổ là gì ?

Xem lời giải

Bài 26.5, 26.6, 26.7 trang 73 SBT Vật Lí 12

Giải bài 26.5, 26.6, 26.7 trang 73 sách bài tập vật lí 12. Tia laze có độ đơn sắc cao. Chiếu chùm tia laze vào khe của máy quang phổ ta sẽ được

Xem lời giải

Bài 26.8, 26.9 trang 73 SBT Vật Lí 12

Giải bài 26.8, 26.9 trang 73 sách bài tập vật lí 12. Cho một chùm sáng do một đèn có dây tóc nóng sáng phát ra truyền qua một bình đựng dung dịch mực đỏ loãng, rồi chiếu vào khe của một máy quang phổ. Trên tiêu diện của thấu kính buồng tối ta sẽ thấy gì?

Xem lời giải

Bài 26.10, 26.11, 26.12 trang 74 SBT Vật Lí 12

Giải bài 26.10, 26.11, 26.12 trang 74 sách bài tập vật lí 12. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 26.13 trang 74 SBT Vật Lí 12

Giải bài 26.13 trang 74 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm

Xem lời giải

Bài 26.14 trang 74 SBT Vật Lí 12

Giải bài 26.14 trang 74 sách bài tập vật lí 12. Có thể coi như Mặt Trời như một quả cầu bằng chất lỏng có mật độ rất lớn, bao quanh là một bầu khí quyển rất dày.

Xem lời giải