Bài tâp cuối chương I - Dao động cơ

Bình chọn:
4.7 trên 130 phiếu
Bài I.1, I.2, I.3 trang 15 SBT Vật Lí 12

Giải I.1, I.2, I.3 trang 15 sách bài tập vật lí 12. Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem lời giải

Bài I.4, I.5, I.6 trang 16 SBT Vật Lí 12

Giải I.4, I.5, I.6 trang 16 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng

Xem lời giải

Bài I.7, I.8, I.9 trang 16 SBT Vật Lí 12

Giải I.7, I.8, I.9 trang 16 sách bài tập vật lí 12. Một vật dao động điều hoà với tốc độ cực đại là 31,4 cm/s. Lấy (pi) =3,14. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là

Xem lời giải

Bài I.10 trang 16 SBTVật Lí 12

Giải I.10 trang 16 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc lò xo dao động theo trục x nằm ngang. Lò xo có độ cứng 100 N/m ; vật có khối lượng 1,00 kg. Bỏ qua ma sát.

Xem lời giải

Bài I.11 trang 17 SBTVật Lí 12

Giải I.11 trang 17 sách bài tập vật lí 12. Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1, l2 và có chu kì lần lượt là T1, T2 tại một nơi có gia tốc rơi tự do là 9,8 m/s2.

Xem lời giải

Bài I.12 trang 17 SBT Vật Lí 12

Giải I.12 trang 17 sách bài tập vật lí 12. Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số góc là

Xem lời giải

Bài I.13 trang 17 SBT Vật Lí 12

Giải I.13 trang 17 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích

Xem lời giải

Bài I.14 trang 17 SBT Vật Lí 12

Giải I.14 trang 17 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc

Xem lời giải

Bài I.15 trang 17 SBT Vật Lí 12

Giải I.15 trang 17 sách bài tập vật lí 12. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm

Xem lời giải