Bài I.14 trang 17 SBT Vật Lí 12


Giải I.14 trang 17 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc

Đề bài

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc \({\alpha _0}\) tại một nơi có gia tốc trọng trường là \(g\). Biết lực căng dây lớn nhất bằng \(1,02\) lần lực căng dây nhỏ nhất. Tính biên độ góc \({\alpha _0}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định luật II Niuton xác định biểu thức lực căng dây.

Lời giải chi tiết

Tại vị trí li độ góc \(\alpha \):

\(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}{{\rm{W}}_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2}\\{{\rm{W}}_d} = mgl(\cos \alpha  - \cos {\alpha _0})\end{array} \right.\\ \Rightarrow v = \sqrt {2gl(\cos \alpha  - \cos {\alpha _0})} \end{array}\)

 

Áp dụng định luật II Niuton:

\(\overrightarrow T  + \overrightarrow P  = m\overrightarrow a \)

Chiếu theo phương hướng tâm:

\(\begin{array}{l}T - P\cos \alpha  = m{a_{ht}} = m\dfrac{{{v^2}}}{l}\\ \Leftrightarrow T = P\cos \alpha  + m\dfrac{{{v^2}}}{l}\\= mg\cos \alpha  + 2mg(\cos \alpha  - \cos {\alpha _0})\\= mg(3\cos \alpha  - 2\cos {\alpha _0})\end{array}\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{T_{\max }} = mg(3 - 2\cos {\alpha _0})(VTCB)\\{T_{\min }} = mg\cos {\alpha _0}(VTB)\end{array} \right.\\ \Rightarrow \dfrac{{{T_{\max }}}}{{{T_{\min }}}} = \dfrac{{3 - 2\cos {\alpha _0}}}{{\cos {\alpha _0}}} = 1,02\\ \Rightarrow \cos {\alpha _0} = 0,99 \Rightarrow {\alpha _0} = 0,115(rad)\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu
 • Bài I.15 trang 17 SBT Vật Lí 12

  Giải I.15 trang 17 sách bài tập vật lí 12. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm

 • Bài I.13 trang 17 SBT Vật Lí 12

  Giải I.13 trang 17 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích

 • Bài I.12 trang 17 SBT Vật Lí 12

  Giải I.12 trang 17 sách bài tập vật lí 12. Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số góc là

 • Bài I.11 trang 17 SBTVật Lí 12

  Giải I.11 trang 17 sách bài tập vật lí 12. Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1, l2 và có chu kì lần lượt là T1, T2 tại một nơi có gia tốc rơi tự do là 9,8 m/s2.

 • Bài I.10 trang 16 SBTVật Lí 12

  Giải I.10 trang 16 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc lò xo dao động theo trục x nằm ngang. Lò xo có độ cứng 100 N/m ; vật có khối lượng 1,00 kg. Bỏ qua ma sát.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD