Bài I.11 trang 17 SBTVật Lí 12


Đề bài

Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là \({l_1},{l_2}\) và có chu kì lần lượt là \({T_1},{T_2}\) tại một nơi có gia tốc rơi tự do là \(9,8m/{s^2}\). Cho biết cũng tại nơi đó, con lắc đơn có chiều dài \({l_1} + {l_2}\) có chu kì dao động là \(2,4{\rm{s}}\) và con lắc đơn có chiều dài \({l_1} - {l_2}\) có chu kì dao động là \(0,8{\rm{s}}\). Hãy tính \({T_1},{T_2},{l_1}\)và \({l_2}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính chu kì dao động của con lắc đơn: \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}} \)

Lời giải chi tiết

Ta có chu kì dao động của con lắc đơn: \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}} \)

 \( \Rightarrow {T^2} \sim l\)

+ Con lắc đơn có chiều dài \(l = {l_1} + {l_2}\) sẽ dao động với chu kì \(T = \sqrt {T_1^2 + T_2^2} \)

+ Con lắc đơn có chiều dài \(l = {l_1} - {l_2}\) sẽ dao động với chu kì \(T = \sqrt {T_1^2 - T_2^2} \)

Ta có hệ:

\(\left\{ \begin{array}{l}T_1^2 + T_2^2 = 2,{4^2}\\T_1^2 - T_2^2 = 0,{8^2}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{T_1} = 1,8\\{T_2} = 1,6\end{array} \right.(s)\)

+ \({T_1} = 2\pi \sqrt {\dfrac{{{l_1}}}{g}}\)\(  \Leftrightarrow 1,8 = 2\pi \sqrt {\dfrac{{{l_1}}}{{9,8}}}  \Rightarrow {l_1} = 0,8m\)

+ \({T_2} = 2\pi \sqrt {\dfrac{{{l_2}}}{g}}\)\(\Leftrightarrow 1,6 = 2\pi \sqrt {\dfrac{{{l_2}}}{{9,8}}}  \Rightarrow {l_2} = 0,64m\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu
 • Bài I.12 trang 17 SBT Vật Lí 12

  Giải I.12 trang 17 sách bài tập vật lí 12. Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số góc là

 • Bài I.13 trang 17 SBT Vật Lí 12

  Giải I.13 trang 17 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích

 • Bài I.14 trang 17 SBT Vật Lí 12

  Giải I.14 trang 17 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc

 • Bài I.15 trang 17 SBT Vật Lí 12

  Giải I.15 trang 17 sách bài tập vật lí 12. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm

 • Bài I.10 trang 16 SBTVật Lí 12

  Giải I.10 trang 16 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc lò xo dao động theo trục x nằm ngang. Lò xo có độ cứng 100 N/m ; vật có khối lượng 1,00 kg. Bỏ qua ma sát.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.