Bài 13. Các mạch điện xoay chiều

Bình chọn:
4.9 trên 90 phiếu
Bài 13.1, 13.2, 13.3 trang 35 SBT Vật Lí 12 Bài 13.1, 13.2, 13.3 trang 35 SBT Vật Lí 12

Giải bài 13.1, 13.2, 13.3 trang 35 sách bài tập vật lí 12. Khi dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy trong cuộn cảm thuần có độ tự cảm

Xem chi tiết

Bài 13.4, 13.5, 13.6 trang 36 SBT Vật Lí 12 Bài 13.4, 13.5, 13.6 trang 36 SBT Vật Lí 12

Giải bài 13.4, 13.5, 13.6 trang 36 sách bài tập vật lí 12. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

Xem chi tiết

Bài 13.7 trang 36 SBT Vật Lí 12 Bài 13.7 trang 36 SBT Vật Lí 12

Giải bài 13.7 trang 36 sách bài tập vật lí 12. Mắc một cuộn cảm có hệ số tự cảm L và điện trở r vào một mạch điện xoay chiều. Có thể coi mạch điện này như

Xem chi tiết

Bài 13.8 trang 37 SBT Vật Lí 12 Bài 13.8 trang 37 SBT Vật Lí 12

Giải bài 13.8 trang 37 sách bài tập vật lí 12. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A.Tìm biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch.

Xem chi tiết

Bài 13.9 trang 37 SBT Vật Lí 12 Bài 13.9 trang 37 SBT Vật Lí 12

Giải bài 13.9 trang 37 sách bài tập vật lí 12. Tìm biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm.

Xem chi tiết

Bài 13.10 trang 37 SBT Vật Lí 12 Bài 13.10 trang 37 SBT Vật Lí 12

Giải bài 13.10 trang 37 sách bài tập vật lí 12. Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 4 A, tần số 50 Hz và có giá trị cực đại tại thời điểm t = 0.

Xem chi tiết

Bài 13.11 trang 37 SBT Vật Lí 12 Bài 13.11 trang 37 SBT Vật Lí 12

Giải bài 13.11 trang 37 sách bài tập vật lí 12. Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch trong hai trường hợp:

Xem chi tiết

Bài 13.12 trang 38 SBT Vật Lí 12 Bài 13.12 trang 38 SBT Vật Lí 12

Giải bài 13.12 trang 38 sách bài tập vật lí 12. Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch trong hai trường hợp:

Xem chi tiếtHỏi bài