Bài 13.1, 13.2, 13.3 trang 35 SBT Vật Lí 12


Giải bài 13.1, 13.2, 13.3 trang 35 sách bài tập vật lí 12. Khi dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy trong cuộn cảm thuần có độ tự cảm

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

13.1

Đặt điện áp xoay chiều \(u = U\sqrt 2 {\rm{cos}}\omega t\) vào hai đầu một điện trở thuần \(R = 110\Omega \) thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằng \(\sqrt 2 A\). Giá trị \(U\) bằng

A. \(220\sqrt 2 V.\)                   B. \(220V.\)

C. \(110V.\)                        D. \(110\sqrt 2 V.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ chứa \(R\) :  \(I = \dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết:

Đoạn mạch chỉ có \(R\): \(I = \dfrac{U}{R} \Rightarrow U = I.R = 110\sqrt 2 (V)\)

Chọn D

13.2

Khi dòng điện xoay chiều có tần số \(50Hz\) chạy trong cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(\dfrac{1}{{2\pi }}(H)\) thì cảm kháng của cuộn cảm này bằng

A. \(25\Omega .\)                           B. \(75\Omega .\)

C. \(50\Omega .\)                           D. \(100\Omega .\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính cảm kháng cuộn dây \({Z_L} = L\omega \)

Lời giải chi tiết:

Cảm kháng cuộn dây \({Z_L} = L\omega  = L.2\pi f = \dfrac{1}{{2\pi }}.2\pi .50 = 50(\Omega )\)

Chọn C

13.3

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì

A. Cường độ dòng điện trong mạch trễ pha \(\dfrac{\pi }{2}\) so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Dòng điện xoay chiều không thể tồn tại trong mạch.

C. Tần số của dòng điện trong đoạn mạch khác tần số của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha \(\dfrac{\pi }{2}\)so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về đoạn mạch chỉ chứa tụ điện.

Lời giải chi tiết:

Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ, dòng điện nhanh pha hơn điện áp \(\dfrac{\pi }{2}\)

 Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu
 • Bài 13.4, 13.5, 13.6 trang 36 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 13.4, 13.5, 13.6 trang 36 sách bài tập vật lí 12. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

 • Bài 13.7 trang 36 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 13.7 trang 36 sách bài tập vật lí 12. Mắc một cuộn cảm có hệ số tự cảm L và điện trở r vào một mạch điện xoay chiều. Có thể coi mạch điện này như

 • Bài 13.8 trang 37 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 13.8 trang 37 sách bài tập vật lí 12. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A.Tìm biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch.

 • Bài 13.9 trang 37 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 13.9 trang 37 sách bài tập vật lí 12. Tìm biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm.

 • Bài 13.10 trang 37 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 13.10 trang 37 sách bài tập vật lí 12. Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 4 A, tần số 50 Hz và có giá trị cực đại tại thời điểm t = 0.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.