Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Bình chọn:
4.6 trên 33 phiếu
Bài 30.1, 30.2, 30.3 trang 83 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.1, 30.2, 30.3 trang 83 sách bài tập vật lí 12. Trong hiện tượng nào dưới đây có thể xảy ra hiện tượng quang điện? Ánh sáng mặt trời chiếu vào?

Xem lời giải

Bài 30.4, 30.5 trang 83 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.4, 30.5 trang 83 sách bài tập vật lí 12. Chiếu ánh sáng vàng vào mặt một tấm vật liệu thì thấy có êlectron bị bật ra. Tấm vật liệu đó chắc chắn phải là

Xem lời giải

Bài 30.6, 30.7, 30.8 trang 84 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.6, 30.7, 30.8 trang 84 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng.Giới hạn quang điện của một hợp kim gồm bạc, đồng và kẽm sẽ là

Xem lời giải

Bài 30.9, 30.10 trang 84 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.9, 30.10 trang 84 sách bài tập vật lí 12. Xét ba loại electron trong một tấm kim loại:

Xem lời giải

Bài 30.11, 30.12, 30.13 trang 85 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.11, 30.12, 30.13 trang 85 sách bài tập vật lí 12. Công thoát electron của một kim loại là

Xem lời giải

Bài 30.14, 30.15 trang 85 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.14, 30.15 trang 85 sách bài tập vật lí 12. Giới hạn quang điện của kim loại này có giá trị là

Xem lời giải

Bài 30.16 trang 86 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.16 trang 86 sách bài tập vật lí 12. Tính công thoát của electron khỏi đồng ra jun và ra electron (eV).

Xem lời giải

Bài 30.17 trang 86 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.17 trang 86 sách bài tập vật lí 12. Công thoát electron khỏi bạc nằm trong phạm vi nào?

Xem lời giải

Bài 30.18 trang 86 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.18 trang 86 sách bài tập vật lí 12. Ánh sáng có bước sóng nằm trong khoảng nào có khả năng gây ra hiện tượng quang điện ở kẽm?

Xem lời giải

Bài 30.19 trang 86 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.19 trang 86 sách bài tập vật lí 12. Một chùm sáng da cam , song song, không đơn sắc, có hai thành phần là ánh sáng đỏ

Xem lời giải

Bài 30.20 trang 86 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.20 trang 86 sách bài tập vật lí 12. Một nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng

Xem lời giải