CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 20.1, 20.2, 20.3 trang 53 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.1, 20.2, 20.3 trang 53 sách bài tập vật lí 12. Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa

Xem lời giải

Bài 20.4 trang 53 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.4 trang 53 sách bài tập vật lí 12. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 1mH

Xem lời giải

Bài 20.5, 20.6, 20.7 trang 54 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.5, 20.6, 20.7 trang 54 sách bài tập vật lí 12. Đồ thị nào trong Hình 20.2 biểu diễn sự biến thiên cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng theo thời gian

Xem lời giải

Bài 20.8, 20.9 trang 55 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.8, 20.9 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung

Xem lời giải

Bài 20.10, 20.11 trang 55 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.10, 20.11 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm

Xem lời giải

Bài 20.12 trang 55 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.12 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Tính chu kì dao động riêng của một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 200 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H.

Xem lời giải

Bài 20.13 trang 55 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.13 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Muốn mạch dao động có tần số dao động riêng là 1 MHz, cần phải mắc một tụ điện có điộn dung bao nhiêu fara với một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1 H.

Xem lời giải

Bài 20.14 trang 55 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.14 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Những mạch dao động trong các sơ đồ vô tuyến có điện dung vào cỡ 1 nF và có tần số dao động riêng vào cỡ từ kHz đến MHz. Hỏi độ tự cảm của các mạch đó phải vào cỡ nào?

Xem lời giải

Bài 20.15 trang 56 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.15 trang 56 sách bài tập vật lí 12. Tụ điện của mạch có điện dung biến thiên được trong khoảng từ 60 pF đến 240 pF. Hỏi tần số dao động riêng của mạch có thể biến thiên trong phạm vi nào?

Xem lời giải

Bài 21.1, 21.2, 21.3 trang 56 SBT Vật Lí 12

Giải bài 21.1, 21.2, 21.3 trang 56 sách bài tập vật lí 12. Một dòng điện một chiều không đổi chạy trong một dây kim loại thẳng. Xung quanh dây dẫn

Xem lời giải

Bài 21.4, 21.5 trang 55 SBT Vật Lí 12

Giải bài 21.4, 21.5 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Khi phân tích thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ, ta phát hiện ra

Xem lời giải

Bài 21.6, 27.7 trang 57 SBT Vật Lí 12

Giải bài 21.6, 27.7 trang 57 sách bài tập vật lí 12. Điện từ trường xuất hiện trong vùng không gian nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 21.8, 21.9, 21.10 trang 57 SBT Vật Lí 12

Giải bài 21.8, 21.9, 21.10 trang 57 sách bài tập vật lí 12. Chỉ ra phát biểu sai. Một êlectron chuyển động trong một điện từ trường sẽ chịu tác dụng của lực nào?

Xem lời giải

Bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 58 SBT Vật Lí 12

Giải bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 58 sách bài tập vật lí 12. Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ?

Xem lời giải

Bài 22.4, 22.5, 22.6 trang 58 SBT Vật Lí 12

Giải bài 22.4, 22.5, 22.6 trang 58 sách bài tập vật lí 12. Sóng điện từ có bước sóng 21m thuộc loại sóng nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 22.7, 22.8 trang 59 SBT Vật Lí 12

Giải bài 22.7, 22.8 trang 59 sách bài tập vật lí 12. Chọn phát biểu sai. Sóng điện từ truyền từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh có thể là

Xem lời giải

Bài 22.9 trang 59 SBT Vật Lí 12

Giải bài 22.9 trang 59 sách bài tập vật lí 12. Sóng vô tuyến do một đài phát thanh phát ra có bước sóng là 31m.

Xem lời giải

Bài 22.10 trang 59 SBT Vật Lí 12

Giải bài 22.10 trang 59 sách bài tập vật lí 12. Một nguồn phát sóng vô tuyến, đặt tại điểm O, phát ra một sóng có tần số 10MHz, biên độ 200V/m.

Xem lời giải

Bài 22.11 trang 59 SBT Vật Lí 12

Giải bài 22.11 trang 59 sách bài tập vật lí 12. Một anten parabol, đặt tại một điểm O trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc

Xem lời giải

Bài 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 trang 60 SBT Vật Lí 12

Giải bài 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 trang 60 sách bài tập vật lí 12. Trong việc nào sau đây, người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thông tin?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất