Bài 20.1, 20.2, 20.3 trang 53 SBT Vật Lí 12


Giải bài 20.1, 20.2, 20.3 trang 53 sách bài tập vật lí 12. Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

20.1

Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa

A. điện trường và từ trường.

B. điện áp và cường độ điện trường.

C. điện tích và dòng điện.

D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về mạch dao động điện từ.

Lời giải chi tiết:

Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

Chọn D

20.2

Điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động lí tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số \(q = {q_0}{\rm{cos}}\omega {\rm{t}}{\rm{.}}\)Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch sẽ là \(i = {I_{_0}}{\rm{cos(}}\omega t{\rm{ + }}\varphi {\rm{)}}\) với:

A. \(\varphi  = 0\)                                  B. \(\varphi  = \dfrac{\pi }{2}\)

C. \(\varphi  = \dfrac{{ - \pi }}{2}\)                            D. \(\varphi  = \pi \)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(i = q'\)

Lời giải chi tiết:

Ta có

 \(\begin{array}{l}i = q' = ({q_0}\cos \omega t)'\\ =  - {q_0}\omega \sin \omega t = {q_0}\omega \cos (\omega t + \dfrac{\pi }{2})\\ \Rightarrow \varphi  = \dfrac{\pi }{2}rad\end{array}\)

Chọn B

20.3

Tích điện cho tụ điện \({C_0}\)trong mạch điện vẽ sơ đồ Hình \(20.1.\) Trong mạch điện sẽ xuất hiện dao động điện từ nếu dùng dây dẫn nối \(O\) với chốt nào?

A. Chốt \(1\)                                  B. Chốt \(2\)

C. Chốt \(3\)                                  D. Chốt \(4\)

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa mạch dao động điện từ.

Lời giải chi tiết:

Mạch dao động điện từ bao gồm một tụ điện có điện có điện dung \(C\) và cuộn cảm có độ tự cảm \(L\) tạo thành mạch kín.

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 20. Mạch dao động

 • Bài 20.4 trang 53 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.4 trang 53 sách bài tập vật lí 12. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 1mH

 • Bài 20.5, 20.6, 20.7 trang 54 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.5, 20.6, 20.7 trang 54 sách bài tập vật lí 12. Đồ thị nào trong Hình 20.2 biểu diễn sự biến thiên cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng theo thời gian

 • Bài 20.8, 20.9 trang 55 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.8, 20.9 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung

 • Bài 20.10, 20.11 trang 55 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.10, 20.11 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm

 • Bài 20.12 trang 55 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.12 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Tính chu kì dao động riêng của một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 200 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H.

 • Bài 20.13 trang 55 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.13 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Muốn mạch dao động có tần số dao động riêng là 1 MHz, cần phải mắc một tụ điện có điộn dung bao nhiêu fara với một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1 H.

 • Bài 20.14 trang 55 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.14 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Những mạch dao động trong các sơ đồ vô tuyến có điện dung vào cỡ 1 nF và có tần số dao động riêng vào cỡ từ kHz đến MHz. Hỏi độ tự cảm của các mạch đó phải vào cỡ nào?

 • Bài 20.15 trang 56 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.15 trang 56 sách bài tập vật lí 12. Tụ điện của mạch có điện dung biến thiên được trong khoảng từ 60 pF đến 240 pF. Hỏi tần số dao động riêng của mạch có thể biến thiên trong phạm vi nào?

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.


Hỏi bài