Bài tập cuối chương VII - Hạt nhân nguyên tử

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài VII.1, VII.2 trang 118 SBT Vật Lí 12 Bài VII.1, VII.2 trang 118 SBT Vật Lí 12

Giải bài VII.1, VII.2 trang 118 sách bài tập vật lí 12. Chỉ ra kết luận sai.

Xem chi tiết

Bài VII.3, VII.4, VII.5 trang 119 SBT Vật Lí 12 Bài VII.3, VII.4, VII.5 trang 119 SBT Vật Lí 12

Giải bài VII.3, VII.4, VII.5 trang 119 sách bài tập vật lí 12. Chỉ ra phát biểu sai.

Xem chi tiết

Bài VII.6, VII.7, VII.8  trang 119 SBT Vật Lí 12 Bài VII.6, VII.7, VII.8 trang 119 SBT Vật Lí 12

Giải bài VII.6, VII.7, VII.8 trang 119 sách bài tập vật lí 12. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân là:

Xem chi tiết

Bài VII.9, VII.10, VII.11 trang 120 SBT Vật Lí 12 Bài VII.9, VII.10, VII.11 trang 120 SBT Vật Lí 12

Giải bài VII.9, VII.10, VII.11 trang 120 sách bài tập vật lí 12. Hạt nhân nào dưới đây chắc chắn không có tính phóng xạ?

Xem chi tiết

Bài VII.12 trang 120 SBT Vật Lí 12 Bài VII.12 trang 120 SBT Vật Lí 12

Giải bài VII.12 trang 120 sách bài tập vật lí 12. Tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1mol heli.

Xem chi tiết

Bài VII.13 trang 120 SBT Vật Lí 12 Bài VII.13 trang 120 SBT Vật Lí 12

Giải bài VII.13 trang 120 sách bài tập vật lí 12. Hãy tính tuổi của khối đá đó khi được phát hiện.

Xem chi tiết

Bài VII.14 trang 121 SBT Vật Lí 12 Bài VII.14 trang 121 SBT Vật Lí 12

Giải bài VII.14 trang 121 sách bài tập vật lí 12. Tính động năng tối thiểu của hạt a (theo đơn vị MeV) để phản ứng này có thể xảy ra. Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra sau phản ứng.

Xem chi tiết

Bài VII.15 trang 121 SBT Vật Lí 12 Bài VII.15 trang 121 SBT Vật Lí 12

Giải bài VII.15 trang 121 sách bài tập vật lí 12. Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ

Xem chi tiết

Bài VII.16 trang 121 SBT Vật Lí 12 Bài VII.16 trang 121 SBT Vật Lí 12

Giải bài VII.16 trang 121 sách bài tập vật lí 12. Xét phản ứng tổng hợp hai hạt nhân đơteri:

Xem chi tiếtHỏi bài