Bài VII.16 trang 121 SBT Vật Lí 12


Đề bài

Xét phản ứng tổng hợp hai hạt nhân đơteri:

\({}_1^2D + {}_1^2D \to {}_1^3T + {}_1^1H\)

Cho \({m_D} = 2,0136u;{m_T} = 3,016u;\\{m_H} = 1,0073u;1u = 931MeV/{c^2}.\)

a) Tính năng lượng mà một phản ứng tỏa ra (theo đơn vị \(MeV).\)

b) Cho rằng tỉ lệ khối lượng nước nặng (\({D_2}O)\) trong nước thường là \(0,015\% .\) Tính năng lượng có thể thu được nếu lấy toàn bộ đơteri trong \(1kg\) nước thường làm nhiên liệu hạt nhân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính năng lượng \(Q = ({m_{truoc}} - {m_{sau}}){c^2}\)

Lời giải chi tiết

a) Năng lượng

\(\begin{array}{l}Q = ({m_{truoc}} - {m_{sau}}){c^2}\\ = (2.2,0136 - 1,0073 - 3,016).931\\ = 3,63MeV\end{array}\)

b) Năng lượng có thể thu được nếu lấy toàn bộ đơteri trong \(1kg\) nước thường làm nhiên liệu hạt nhân:

\(Q = \dfrac{{1000.0,015\% }}{{18}}.6,{023.10^{23}}.3,63 \\= 1,{822.10^{22}}MeV\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.