Bài 31. Hiện tượng quang điện trong

Bình chọn:
4 trên 21 phiếu
Bài 31.1, 31.2, 31.3 trang 86 SBT Vật Lí 12

Giải bài 31.1, 31.2, 31.3 trang 86 sách bài tập vật lí 12. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng?

Xem lời giải

Bài 30.4, 30.5, 30.6 trang 87 SBT Vật Lí 12

Giải bài 30.4, 30.5, 30.6 trang 87 sách bài tập vật lí 12. Quang điện trở hoạt động dựa vào nguyên tắc nào?

Xem lời giải

Bài 36.7, 36.8, 31.9 trang 88 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.7, 36.8, 31.9 trang 88 sách bài tập vật lí 12. Dụng cụ nào dưới dây không làm bằng chất bán dẫn?

Xem lời giải

Bài 31.10, 31.11, 31.12, 31.13 trang 88 SBT Vật Lí 12

Giải bài 31.10, 31.11, 31.12, 31.13 trang 88 sách bài tập vật lí 12. Trong sơ đồ ở Hình 31.3 thì : 1 là chùm sáng ; 2 là quang điện trở ; A là ampe kế; V là vôn kế. Số chỉ của ampe kế và vôn kế sẽ thay đổi như thế nào, nếu tắt chùm ánh sáng 1 ?

Xem lời giải

Bài 31.14 trang 89 SBT Vật Lí 12

Giải bài 31.14 trang 89 sách bài tập vật lí 12. Hãy tính năng lượng kích hoạt của chất đó. Lấy h = 6,62.1034 J.s.

Xem lời giải

Bài 31.15 trang 89 SBT Vật Lí 12

Giải bài 31.15 trang 89 sách bài tập vật lí 12. Một mạch điện gồm một bộ pin có suất điện động 12 V và điện trở trong

Xem lời giải

Bài 31.16 trang 90 SBT Vật Lí 12

Giải bài 31.16 trang 90 sách bài tập vật lí 12. Biết rằng nam châm điện bắt đầu hút được cần rung K khi cường độ dòng điện qua nó bằng hoặc lớn hơn 30 mA.

Xem lời giải

Bài 31.17 trang 90 SBT Vật Lí 12

Giải bài 31.17 trang 90 sách bài tập vật lí 12. Bảng dưới đây cho biết sự phụ thuộc của cường độ dòng điện (I) chạy qua một quang điện trở vào hiệu điện thế (U) đặt vào hai đầu của quang điện trở đó.

Xem lời giải