Bài 30.4, 30.5, 30.6 trang 87 SBT Vật Lí 12


Giải bài 30.4, 30.5, 30.6 trang 87 sách bài tập vật lí 12. Quang điện trở hoạt động dựa vào nguyên tắc nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

31.4

Quang điện trở hoạt động dựa vào nguyên tắc nào?

A. Hiện tượng nhiệt điện

B. Hiện tượng quang điện

C. Hiện tượng quang điện trong

D. Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của quang điện trở

Lời giải chi tiết:

Quang điện trở hoạt động dựa vào nguyên tắc hiện tượng quang điện trong

Chọn C

31.5

Pin quang điện hoạt động dựa vào những nguyên tắc nào?

A. Sự tạo thành hiệu điện thế điện hóa ở hai điện cực.

B. Sự tạo thành hiệu điện thế giữa hai đầu nóng lạnh khác nhau của một dây kim loại.

C. Hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn.

D. Sự tạo thành hiệu điện thế tiếp xúc giữa hai kim loại.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của pin quang điện

Lời giải chi tiết:

Pin quang điện hoạt động dựa vào những nguyên tắc hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn.

Chọn C

31.6

Đồ thị nào ở Hình \(31.1\) có thể là đồ thị \(U = f(I)\) của một quang điện trở dưới chế độ rọi sáng không đổi?

\(I:\) cường độ dòng điện chạy qua quang điện trở.

\(U:\) hiệu điện thế giữa hai đầu quang điện trở.

A. Đồ thị \(a\)

B. Đồ thị \(b\)

C. Đồ thị \(c\)

D. Đồ thị \(d\)

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về quang điện trở

Lời giải chi tiết:

Đồ thị b đồ thị \(U = f(I)\) của một quang điện trở dưới chế độ rọi sáng không đổi

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 36.7, 36.8, 31.9 trang 88 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 36.7, 36.8, 31.9 trang 88 sách bài tập vật lí 12. Dụng cụ nào dưới dây không làm bằng chất bán dẫn?

 • Bài 31.10, 31.11, 31.12, 31.13 trang 88 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 31.10, 31.11, 31.12, 31.13 trang 88 sách bài tập vật lí 12. Trong sơ đồ ở Hình 31.3 thì : 1 là chùm sáng ; 2 là quang điện trở ; A là ampe kế; V là vôn kế. Số chỉ của ampe kế và vôn kế sẽ thay đổi như thế nào, nếu tắt chùm ánh sáng 1 ?

 • Bài 31.14 trang 89 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 31.14 trang 89 sách bài tập vật lí 12. Hãy tính năng lượng kích hoạt của chất đó. Lấy h = 6,62.1034 J.s.

 • Bài 31.15 trang 89 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 31.15 trang 89 sách bài tập vật lí 12. Một mạch điện gồm một bộ pin có suất điện động 12 V và điện trở trong

 • Bài 31.16 trang 90 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 31.16 trang 90 sách bài tập vật lí 12. Biết rằng nam châm điện bắt đầu hút được cần rung K khi cường độ dòng điện qua nó bằng hoặc lớn hơn 30 mA.

 • Bài 31.17 trang 90 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 31.17 trang 90 sách bài tập vật lí 12. Bảng dưới đây cho biết sự phụ thuộc của cường độ dòng điện (I) chạy qua một quang điện trở vào hiệu điện thế (U) đặt vào hai đầu của quang điện trở đó.

 • Bài 31.1, 31.2, 31.3 trang 86 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 31.1, 31.2, 31.3 trang 86 sách bài tập vật lí 12. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng?

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.