Bài 32. Hiện tượng quang - phát quang

Bình chọn:
4.7 trên 63 phiếu
Bài 32.1, 32.2 trang 90 SBT Vật Lí 12

Giải bài 32.1, 32.2 trang 90 sách bài tập vật lí 12. Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu vàng lục khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang?

Xem lời giải

Bài 32.3, 32.4, 32.5 trang 91 SBT Vật Lí 12

Giải bài 32.3, 32.4, 32.5 trang 91 sách bài tập vật lí 12. Nếu chiếu vào chất đó ánh sáng có bước sóng nào dưới đây thì nó sẽ không phát quang?

Xem lời giải

Bài 32.6, 32.7, 32.8 trang 91 SBT Vật Lí 12

Giải bài 32.6, 32.7, 32.8 trang 91 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn.

Xem lời giải

Bài 32.9, 32.10, 32.11 trang 92 SBT Vật Lí 12

Giải bài 32.9, 32.10, 32.11 trang 92 sách bài tập vật lí 12. Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng

Xem lời giải

Bài 32.12 trang 92 SBT Vật Lí 12

Giải bài 32.12 trang 92 sách bài tập vật lí 12. Hỏi người quan sát sẽ nhìn thấy bình đựng chất phát quang và tờ giấy có màu gì trong bốn cách bố trí A, B, C và D ?

Xem lời giải

Bài 32.13 trang 93 SBT Vật Lí 12

Giải bài 32.13 trang 93 sách bài tập vật lí 12. Hãy tính xem một phôtôn ánh sáng phát quang ứng với bao nhiêu phôtôn ánh sáng kích thích.

Xem lời giải

Bài 32.14 trang 93 SBT Vật Lí 12

Giải bài 32.14 trang 93 sách bài tập vật lí 12. Huy và Hà đều quan sát thấy có ánh sáng phát ra từ một ngọn đèn, chiếu vào một vật, và có ánh sáng từ vật đó hắt ra. Tuy nhiên, Huy và Hà đã đưa ra những khẳng định khác nhau.

Xem lời giải

Bài 32.15 trang 93 SBT Vật Lí 12

Giải bài 32.15 trang 93 sách bài tập vật lí 12. Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26

Xem lời giải

Bài 32.16 trang 93 SBT Vật Lí 12

Giải bài 32.16 trang 93 sách bài tập vật lí 12. Người ta gọi hiệu suất của quá trình quang - phát quang là tỉ số giữa công suất của dòng ánh sáng phát quang với công suất của dòng ánh sáng kích thích

Xem lời giải