Bài 1. Dao động điều hòa

Bình chọn:
4.2 trên 68 phiếu
Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 3 SBT Vật Lí 12

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 3 sách bài tập vật lí 12. Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 30cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài 1.5, 1.6, 1.7 trang 3, 4 SBT Vật Lí 12

Giải bài 1.5, 1.6, 1.7 trang 3, 4 sách bài tập vật lí 12.Phương trình dao động điều hoà của một chất điểm

Xem lời giải

Bài 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 trang 4 SBT Vật Lí 12

Giải 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 trang 4 sách bài tập vật lí 12. Một chất điểm dao động điều hòa

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 5 SBT Vật Lí 12

Giải bài 1.12 trang 5 sách bài tập vật lí 12. Một vật dao động điều hoà theo phương trình

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 5 SBT Vật Lí 12

Giải bài1.13 trang 5 sách bài tập vật lí 12. Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 24 cm và chu kì T = 4 s.

Xem lời giải

Bài 1.14 trang 5 SBT Vật Lí 12

Giải bài 1.14 trang 5 sách bài tập vật lí 12. Xét một cơ chế truyền và biến đổi chuyển động (H.1.1). Hãy giải thích tại sao khi bánh xe quay đều thì pit-tông dao động điều hoà

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 5 SBT Vật Lí 12

Giải bài 1.15 trang 5 sách bài tập vật lí 12. Chọn trục x làm gốc để tính pha (H.1.2). Chứng minh rằng dao động của điểm P trên trục x theo phương trình

Xem lời giải