Bài 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 trang 4 SBT Vật Lí 12


Giải 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 trang 4 sách bài tập vật lí 12. Một chất điểm dao động điều hòa

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1.8

Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi chất điểm qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là \(20 cm/s\). Khi chất điểm có tốc độ là \(10 cm/s\) thì gia tốc của nó có độ lớn là \( 40 \sqrt{3} \) cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là

A. \(4cm\).            B. \(5 cm\).          

C. \(8 cm\).            D. \(10cm\).

Phương pháp giải:

+ Sử dụng công thức độc lập với thời gian giữa \(a\) và \(v\)\({\left( {\dfrac{v}{{v{}_{\max }}}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{a}{{a{}_{\max }}}} \right)^2} = 1\)

+ Sử dụng công thức \(A = \dfrac{{{v_{\max }}^2}}{{{a_{\max }}}}\)

Lời giải chi tiết:

Khi vận đi qua vị trí cân bằng, tốc độ đạt cực đại \( \Rightarrow {v_{\max }} = 20cm/s\)

Khi \(v = 10cm/s\) thì \(a = 40\sqrt 3 cm/{s^2}\)

Ta có: \({\left( {\dfrac{v}{{v{}_{\max }}}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{a}{{a{}_{\max }}}} \right)^2} = 1\\ \Leftrightarrow {\left( {\dfrac{{10}}{{20}}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{{40\sqrt 3 }}{{a{}_{\max }}}} \right)^2} = 1 \\\Leftrightarrow a{}_{\max } = 80cm/{s^2}\)

Lại có: \(\left\{ \begin{array}{l}{v_{\max }} = A\omega \\{a_{\max }} = A{\omega ^2}\end{array} \right. \\\Rightarrow A = \dfrac{{{v_{\max }}^2}}{{{a_{\max }}}} = \dfrac{{{{20}^2}}}{{80}} = 5cm\)

Chọn B

1.9

Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Biết quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là \(16 cm\). Biên độ dao động của chất điểm bằng

A. \(16cm\)            B. \(4 cm\)       

C. \(32 cm\)            D. \(8 cm\)

Phương pháp giải:

Quãng đường chất điểm đi được trong một chu kì là \(4A\)

Lời giải chi tiết:

Ta có quãng đường chất điểm đi được trong một chu kì là \(4A\)

\( \Rightarrow 4A = 16 \Rightarrow A = 4cm\)

Chọn B

1.10

Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì \(1,25 s\) và biên độ \(5 cm\). Tốc độ lớn nhất của chất điểm là

A. \(25,1 cm/s\).        B. \(2,5 cm/s\).       

C. \(63,5 cm/s\).         D. \(6,3 cm/s\).

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính tốc độ cực đại của vật trong dao động điều hòa: \({v_{\max }} = A.\omega \)

Lời giải chi tiết:

Ta có \(\omega  = \dfrac{{2\pi }}{T} = \dfrac{{2\pi }}{{1,25}} = \dfrac{8}{5}\pi (rad/s)\)

Tốc độ lớn nhất của chất điểm là: \({v_{\max }} = A.\omega  = 5.\dfrac{8}{5}\pi  = 25,1(cm/s)\)

Chọn A

1.11

Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có

A. độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng, luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.

B. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

C. độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.

D. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về gia tốc trong dao động điều hòa

Lời giải chi tiết:

\(a =  - {\omega ^2}x\)

Vecto gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng

Độ lớn: \(a = {\omega ^2}|x|\)

Gia tốc đạt độ lớn cực đại tại trí biên và độ lớn cực tiểu tại vị trí cân bằng.

\( \Rightarrow \) D đúng

Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 1.12 trang 5 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 1.12 trang 5 sách bài tập vật lí 12. Một vật dao động điều hoà theo phương trình

 • Bài 1.13 trang 5 SBT Vật Lí 12

  Giải bài1.13 trang 5 sách bài tập vật lí 12. Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 24 cm và chu kì T = 4 s.

 • Bài 1.14 trang 5 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 1.14 trang 5 sách bài tập vật lí 12. Xét một cơ chế truyền và biến đổi chuyển động (H.1.1). Hãy giải thích tại sao khi bánh xe quay đều thì pit-tông dao động điều hoà

 • Bài 1.15 trang 5 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 1.15 trang 5 sách bài tập vật lí 12. Chọn trục x làm gốc để tính pha (H.1.2). Chứng minh rằng dao động của điểm P trên trục x theo phương trình

 • Bài 1.5, 1.6, 1.7 trang 3, 4 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 1.5, 1.6, 1.7 trang 3, 4 sách bài tập vật lí 12.Phương trình dao động điều hoà của một chất điểm

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.