Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 3 SBT Vật Lí 12


Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 3 sách bài tập vật lí 12. Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 30cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1.1

Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 30cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu ?

A. 30cm            B.15 cm        

C. -15 cm          D. 7,5 cm

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức xác định chiều dài quỹ đạo chuyển động của vật \(L=2A\)

Giải chi tiết:

Quỹ đọa chuyển động của vật trong dao động điều hòa là \(2A\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow 2A = 30\\ \Leftrightarrow A = 15cm\end{array}\)

Chọn B

1.2

Tốc độ một vật dao động điều hòa cực đại khi nào ?

A. Khi t = 0          B. Khi t = \(\displaystyle{T \over 4}\)      

C. Khi t = \(\displaystyle{T \over 2}\)       D. Khi vật đi qua vị trí cân bằng

Phương pháp giải:

Lý thuyết về vận tốc chất điểm trong dao động điều hòa

Giải chi tiết:

Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì có tốc độ cực đại

Chọn D

1.3

Một điểm chuyển động tròn đều với tốc độ dài 0,60 m/s trên một đường tròn đường kính 0,40 m. Hình chiếu của nó lên một đường kính dao động điều hòa với biên độ, chu kì và tần số góc là:

A. 0,40 m; 2,1s ; 3rad/s        

B. 0,40 m; 4,8s ; 3,0 rad/s

C. 0,20 m; 4,2 s ; 1,5rad/s       

D. 0,20 m; 2,1 s ; 3,0 rad/s

Phương pháp giải:

Lý thuyết về mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều

Giải chi tiết:

Biên độ dao động điều hòa của hình chiếu chất điểm lên đường kính bằng bán kính chuyển động

\(A = R = \dfrac{d}{2} = \dfrac{{0,4}}{2} = 0,2(m)\) 

Tần số góc  bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều: \(\omega  = \dfrac{v}{R} = \dfrac{{0,6}}{{0,2}} = 3(rad)\)

Chu kì: \(T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = \dfrac{{2\pi }}{3} = 2,1(s)\)

Chọn D

1.4

Một vật dao động điều hòa theo phương trình \(x=5cos\pi t cm\). Tốc độ của vật có giá trị cực đại là bao nhiêu ?

A. \({-5 \pi cm/s }\)        B. \({5 \pi cm/s }\)        

C. \(5 cm/s\)               D. \(\displaystyle{5 \over \pi }\)cm/s   

Hướng dẫn giải:

Vận dụng công thức tính tốc độ cực đại của chất điểm dao động điều hòa: \({v_{\max }} = A.\omega \)

Giải chi tiết:

Từ phương trình\(x=5cos\pi t cm\) ta có biên độ \(A = 5cm\), tốc độ góc \(\omega  = \pi rad/s\)

Tốc độ cực đại của vật là \(v = A.\omega  = 5\pi (cm/s)\)

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Dao động điều hòa

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài