Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 3 SBT Vật Lí 12


Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 3 sách bài tập vật lí 12. Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 30cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1.1

Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 30cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu ?

A. 30cm            B.15 cm        

C. -15 cm          D. 7,5 cm

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức xác định chiều dài quỹ đạo chuyển động của vật \(L=2A\)

Lời giải chi tiết:

Quỹ đọa chuyển động của vật trong dao động điều hòa là \(2A\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow 2A = 30\\ \Leftrightarrow A = 15cm\end{array}\)

Chọn B

1.2

Tốc độ một vật dao động điều hòa cực đại khi nào ?

A. Khi t = 0          B. Khi t = \(\displaystyle{T \over 4}\)      

C. Khi t = \(\displaystyle{T \over 2}\)       D. Khi vật đi qua vị trí cân bằng

Phương pháp giải:

Lý thuyết về vận tốc chất điểm trong dao động điều hòa

Lời giải chi tiết:

Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì có tốc độ cực đại

Chọn D

1.3

Một điểm chuyển động tròn đều với tốc độ dài 0,60 m/s trên một đường tròn đường kính 0,40 m. Hình chiếu của nó lên một đường kính dao động điều hòa với biên độ, chu kì và tần số góc là:

A. 0,40 m; 2,1s ; 3rad/s        

B. 0,40 m; 4,8s ; 3,0 rad/s

C. 0,20 m; 4,2 s ; 1,5rad/s       

D. 0,20 m; 2,1 s ; 3,0 rad/s

Phương pháp giải:

Lý thuyết về mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều

Lời giải chi tiết:

Biên độ dao động điều hòa của hình chiếu chất điểm lên đường kính bằng bán kính chuyển động

\(A = R = \dfrac{d}{2} = \dfrac{{0,4}}{2} = 0,2(m)\) 

Tần số góc  bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều: \(\omega  = \dfrac{v}{R} = \dfrac{{0,6}}{{0,2}} = 3(rad)\)

Chu kì: \(T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = \dfrac{{2\pi }}{3} = 2,1(s)\)

Chọn D

1.4

Một vật dao động điều hòa theo phương trình \(x=5cos\pi t cm\). Tốc độ của vật có giá trị cực đại là bao nhiêu ?

A. \({-5 \pi cm/s }\)        B. \({5 \pi cm/s }\)        

C. \(5 cm/s\)               D. \(\displaystyle{5 \over \pi }\)cm/s   

Phương pháp giải:

Vận dụng công thức tính tốc độ cực đại của chất điểm dao động điều hòa: \({v_{\max }} = A.\omega \)

Lời giải chi tiết:

Từ phương trình\(x=5cos\pi t cm\) ta có biên độ \(A = 5cm\), tốc độ góc \(\omega  = \pi rad/s\)

Tốc độ cực đại của vật là \(v = A.\omega  = 5\pi (cm/s)\)

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 28 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.