CHƯƠNG VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 35.1, 35.2, 35.3 trang 105 SBT Vật Lí 12

Giải bài 35.1, 35.2, 35.3 trang 105 sách bài tập vật lí 12. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi

Xem lời giải

Bài 35.4, 35.5 trang 105 SBT Vật Lí 12

Giải bài 35.4, 35.5 trang 105 sách bài tập vật lí 12. Hạt nhân nào dưới đây không chứa nơtron?

Xem lời giải

Bài 35.6, 35.7, 35.8, 35.9 trang 106 SBT Vật Lí 12

Giải bài 35.6, 35.7, 35.8, 35.9 trang 106 sách bài tập vật lí 12. Vì vậy, kết luận nào dưới đây chắc chắn đúng?

Xem lời giải

Bài 35.10 trang 106 SBT Vật Lí 12

Giải bài 35.10 trang 106 sách bài tập vật lí 12. Phân biệt khái niệm hạt nhân và nuclon

Xem lời giải

Bài 35.11 trang 106 SBT Vật Lí 12

Giải bài 35.11 trang 106 sách bài tập vật lí 12. Có bao nhiêu proton và notron trong các hạt nhân sau?

Xem lời giải

Bài 35.12 trang 106 SBT Vật Lí 12

Giải bài 35.12 trang 106 sách bài tập vật lí 12. Trong đó nếu thay proton bằng nơtron và ngược lại thì được những hạt nhân nào?

Xem lời giải

Bài 35.13 trang 107 SBT Vật Lí 12

Giải bài 35.13 trang 107 sách bài tập vật lí 12. Người ta gọi khối lượng nguyên tử của một nguyên tố hoá học là khối lượng trung bình của một nguyên tử chất đó (tính theo đơn vị u).

Xem lời giải

Bài 35.14 trang 107 SBT Vật Lí 12

Giải bài 35.14 trang 107 sách bài tập vật lí 12. Khí Clo là hỗn hợp của hai đồng vị bền là 35Cl = 34,969 u hàm lượng 75,4% và 37Cl = 36,966 u hàm lượng 24,6%.

Xem lời giải

Bài 36.1, 36.2 trang 107 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.1, 36.2 trang 107 sách bài tập vật lí 12. Lực hạt nhân là lực nào sau đây ?

Xem lời giải

Bài 35.15 trang 107 SBT Vật Lí 12

Giải bài 35.15 trang 107 sách bài tập vật lí 12. Khối lượng nghỉ của electron là 9,1.10-31 kg. Tính năng lượng toàn phần của êlectron khi nó chuyển động với tốc độ bằng một phần mười tốc độ ánh sáng. Cho c = 3.108 m/s.

Xem lời giải

Bài 36.3, 36.4, 36.5 trang 108 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.3, 36.4, 36.5 trang 108 sách bài tập vật lí 12. Năng lượng liên kết của một hạt nhân

Xem lời giải

Bài 36.6, 36.7, 36.8, 36.9 trang 108 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.6, 36.7, 36.8, 36.9 trang 108 sách bài tập vật lí 12. Đơn vị đo khối lượng nào không sử dụng trong việc khảo sát các phản ứng hạt nhân?

Xem lời giải

Bài 36.10, 36.11 trang 109 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.10, 36.11 trang 109 sách bài tập vật lí 12. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là:

Xem lời giải

Bài 36.12, 36.13 trang 109 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.12, 36.13 trang 109 sách bài tập vật lí 12. Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của hai hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng của hai hạt sau phản ứng là 0,02u. Phản ứng hạt nhân này

Xem lời giải

Bài 36.14 trang 109 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.14 trang 109 sách bài tập vật lí 12. Tính năng lượng liên kết của các hạt nhân

Xem lời giải

Bài 36.15 trang 110 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.15 trang 110 sách bài tập vật lí 12. Tính năng lượng liên kết của 234U và 238U. Hạt nhân nào bền hơn ?

Xem lời giải

Bài 36.16 trang 110 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.16 trang 110 SBT vật lí 12. Tính năng lượng liên kết riêng của

Xem lời giải

Bài 36.17 trang 110 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.17 trang 110 sách bài tập vật lí 12. Dùng một prôtôn có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân

Xem lời giải

Bài 36.18 trang 110 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.18 trang 110 sách bài tập vật lí 12. Có khối lượng 10,0135 u. Khối lượng của nơtron mn = 1,0087 u, khối lượng của prôtôn mp

Xem lời giải

Bài 36.19 trang 110 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.19 trang 110 sách bài tập vật lí 12. a) Viết phương trình phản ứng và cho biết hạt nhân X là hạt nhân gì ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất