Bài 36.16 trang 110 SBT Vật Lí 12


Đề bài

Tính năng lượng liên kết riêng của \({}_4^9Be;{}_{29}^{64}Cu;{}_{47}^{108}Ag.\) Cho biết:  \(m({}_4^9Be) = 9,0108u;m({}_{29}^{64}Cu) = 63,913u\\;m({}_{47}^{108}Ag) = 107,878u.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng năng lượng liên kết riêng: \(\sigma  = \dfrac{{\Delta E}}{A}\)

Sử dụng công thức tính năng lượng liên kết \(\Delta E = \Delta m{c^2}\)

Sử dụng công thức tính độ hụt khối: \(\Delta m = Z{m_p} + (A - Z){m_n} - m\)

Lời giải chi tiết

+ Năng lượng liên kết của \(_4^9Be\) là:

\(\begin{array}{l}\Delta {E_{Be}} = \Delta m{c^2}\\ = (Z{m_p} + (A - Z){m_n} - m){c^2}\\ = (4.1,0073 + 5.1,0087 - 9,0108)u{c^2}\\ = (4.1,0073 + 5.1,0087 - 9,0108).931,5\\ = 57,65985MeV\end{array}\)

+ Năng lượng liên kết riêng của \(_4^9Be\) : \({\sigma _{Be}} = \dfrac{{\Delta {E_{Be}}}}{{{A_{Be}}}} = \dfrac{{57,65985}}{9} = 6,40665(MeV/nuclon)\)

+ Năng lượng liên kết của \(_{26}^{64}Cu\) là:

\(\begin{array}{l}\Delta {E_{Cu}} = \Delta m{c^2}\\ = (Z{m_p} + (A - Z){m_n} - m){c^2}\\ = (29.1,0073 + 35.1,0087 - 63,913)u{c^2}\\ = (29.1,0073 + 35.1,0087 - 63,913).931,5\\ = 561,8808MeV\end{array}\)

+ Năng lượng liên kết riêng của \(_{26}^{64}Cu\) : \({\sigma _{Cu}} = \dfrac{{\Delta {E_{Cu}}}}{{{A_{Cu}}}} = \dfrac{{561,8808}}{{64}} = 8,78(MeV/nuclon)\)

+ Năng lượng liên kết của  \(_{47}^{108}Ag\)là:

\(\begin{array}{l}\Delta {E_{Ag}} = \Delta m{c^2}\\ = (Z{m_p} + (A - Z){m_n} - m){c^2}\\ = (47.1,0073 + 61.1,0087 - 107,878)u{c^2}\\ = (47.1,0073 + 61.1,0087 - 107,878).931,5\\ = 927,5877MeV\end{array}\)

+ Năng lượng liên kết riêng của \(_{47}^{108}Ag\) : \({\sigma _{Ag}} = \dfrac{{\Delta {E_{Ag}}}}{{{A_{Ag}}}} = \dfrac{{927,5877}}{{108}} = 8,589(MeV/nuclon)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.