Bài 36.16 trang 110 SBT Vật Lí 12


Giải bài 36.16 trang 110 SBT vật lí 12. Tính năng lượng liên kết riêng của

Đề bài

Tính năng lượng liên kết riêng của \({}_4^9Be;{}_{29}^{64}Cu;{}_{47}^{108}Ag.\) Cho biết:  \(m({}_4^9Be) = 9,0108u;m({}_{29}^{64}Cu) = 63,913u\\;m({}_{47}^{108}Ag) = 107,878u.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng năng lượng liên kết riêng: \(\sigma  = \dfrac{{\Delta E}}{A}\)

Sử dụng công thức tính năng lượng liên kết \(\Delta E = \Delta m{c^2}\)

Sử dụng công thức tính độ hụt khối: \(\Delta m = Z{m_p} + (A - Z){m_n} - m\)

Lời giải chi tiết

+ Năng lượng liên kết của \(_4^9Be\) là:

\(\begin{array}{l}\Delta {E_{Be}} = \Delta m{c^2}\\ = (Z{m_p} + (A - Z){m_n} - m){c^2}\\ = (4.1,0073 + 5.1,0087 - 9,0108)u{c^2}\\ = (4.1,0073 + 5.1,0087 - 9,0108).931,5\\ = 57,65985MeV\end{array}\)

+ Năng lượng liên kết riêng của \(_4^9Be\) : \({\sigma _{Be}} = \dfrac{{\Delta {E_{Be}}}}{{{A_{Be}}}} = \dfrac{{57,65985}}{9} = 6,40665(MeV/nuclon)\)

+ Năng lượng liên kết của \(_{26}^{64}Cu\) là:

\(\begin{array}{l}\Delta {E_{Cu}} = \Delta m{c^2}\\ = (Z{m_p} + (A - Z){m_n} - m){c^2}\\ = (29.1,0073 + 35.1,0087 - 63,913)u{c^2}\\ = (29.1,0073 + 35.1,0087 - 63,913).931,5\\ = 561,8808MeV\end{array}\)

+ Năng lượng liên kết riêng của \(_{26}^{64}Cu\) : \({\sigma _{Cu}} = \dfrac{{\Delta {E_{Cu}}}}{{{A_{Cu}}}} = \dfrac{{561,8808}}{{64}} = 8,78(MeV/nuclon)\)

+ Năng lượng liên kết của  \(_{47}^{108}Ag\)là:

\(\begin{array}{l}\Delta {E_{Ag}} = \Delta m{c^2}\\ = (Z{m_p} + (A - Z){m_n} - m){c^2}\\ = (47.1,0073 + 61.1,0087 - 107,878)u{c^2}\\ = (47.1,0073 + 61.1,0087 - 107,878).931,5\\ = 927,5877MeV\end{array}\)

+ Năng lượng liên kết riêng của \(_{47}^{108}Ag\) : \({\sigma _{Ag}} = \dfrac{{\Delta {E_{Ag}}}}{{{A_{Ag}}}} = \dfrac{{927,5877}}{{108}} = 8,589(MeV/nuclon)\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài