Bài 36.15 trang 110 SBT Vật Lí 12


Giải bài 36.15 trang 110 sách bài tập vật lí 12. Tính năng lượng liên kết của 234U và 238U. Hạt nhân nào bền hơn ?

Đề bài

Tính năng lượng liên kết của \({}^{234}U\) và \({}^{238}U.\) Hạt nhân nào bền hơn? Cho biết \(m({}^{234}U) = 233,982u;\\m({}^{238}U) = 237,997u.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững

Sử dụng năng lượng liên kết riêng: \(\sigma  = \dfrac{{\Delta E}}{A}\)

Sử dụng công thức tính năng lượng liên kết \(\Delta E = \Delta m{c^2}\)

Sử dụng công thức tính độ hụt khối: \(\Delta m = Z{m_p} + (A - Z){m_n} - m\)

Lời giải chi tiết

+ Năng lượng liên kết của \(^{234}U\) là:

\(\begin{array}{l}\Delta {E_1} = \Delta m{c^2}\\ = (Z{m_p} + (A - Z){m_n} - m){c^2}\\ = (92.1,0073 + 142.1,0087 - 233,982)u{c^2}\\ = (92.1,0073 + 142.1,0087 - 233,982).931,5\\ = 1793,1375MeV\end{array}\)

+ Năng lượng liên kết riêng của \(^{234}U\) : \({\sigma _1} = \dfrac{{\Delta {E_1}}}{{{A_1}}} = \dfrac{{1793,1375}}{{234}} = 7,663(MeV/nuclon)\)

+ Năng lượng liên kết của \(^{238}U\) là:

\(\begin{array}{l}\Delta {E_2} = \Delta m{c^2}\\ = (Z{m_p} + (A - Z){m_n} - m){c^2}\\ = (92.1,0073 + 146.1,0087 - 237,997)u{c^2}\\ = (92.1,0073 + 146.1,0087 - 237,997).931,5\\ = 1811,5812MeV\end{array}\)

+ Năng lượng liên kết riêng của \(^{238}U\) : \({\sigma _2} = \dfrac{{\Delta {E_2}}}{{{A_2}}} = \dfrac{{1811,5812}}{{238}} = 7,611(MeV/nuclon)\)

\({\sigma _1} > {\sigma _2}\) nên \(^{234}U\) bền hơn

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài