Bài 36.14 trang 109 SBT Vật Lí 12


Đề bài

Tính năng lượng liên kết của các hạt nhân \({}_5^{11}B;{}_1^3T.\)

Cho biết: \(m({}_5^{11}B) = 11,0064u;m({}_1^3T) = 3,015u.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính năng lượng liên kết \(\Delta E = \Delta m{c^2}\)

Sử dụng công thức tính độ hụt khối: \(\Delta m = Z{m_p} + (A - Z){m_n} - m\)

Lời giải chi tiết

+ Năng lượng liên kết của \(_5^{11}B\)

\(\begin{array}{l}\Delta {E_B} = \Delta m{c^2}\\ = (Z{m_p} + (A - Z){m_n} - m){c^2}\\ = (5.1,0073 + 6.1,0087 - 11,0064)u{c^2}\\ = (5.1,0073 + 6.1,0087 - 11,0064).931,5\\ = 76,66245MeV\end{array}\)

+ Năng lượng liên kết của \(_1^3T\)

\(\begin{array}{l}\Delta {E_T} = \Delta m{c^2}\\ = (Z{m_p} + (A - Z){m_n} - m){c^2}\\ = (1.1,0073 + 2.1,0087 - 3,015)u{c^2}\\ = (1.1,0073 + 2.1,0087 - 3,015).931,5\\ = 9,03555MeV\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.