Bài 36.10, 36.11 trang 109 SBT Vật Lí 12


Giải bài 36.10, 36.11 trang 109 sách bài tập vật lí 12. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

36.10

Cho ba hạt nhân \(X,Y\) và \(Z\) có số nuclôn tương ứng là \({A_X},{A_Y}\) và \({A_Z}\) với \({A_X} = 2{A_Y} = 0,5{A_Z}.\) Biết năng lượng liên kết riêng của từng hạt nhân tương ứng là \(\Delta {E_X},\Delta {E_Y}\) và \(\Delta {E_Z}\) với \(\Delta {E_Z} < \Delta {E_X} < \Delta {E_Y}.\) Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là:

A. \(Y,X,Z.\)                          B. \(Y,Z,X.\)

C. \(X,Y,Z.\)                          D. \(Z,X,Y.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững

Sử dụng công thức tính năng lượng liên kết riêng: \(\sigma  = \dfrac{{\Delta E}}{A} = \dfrac{{\Delta m{c^2}}}{A}\)

Lời giải chi tiết:

Ta  có công thức tính năng lượng liên kết riêng \(\sigma  = \dfrac{{\Delta E}}{A} = \dfrac{{\Delta m{c^2}}}{A}\)

+ Ta có \({A_X} = 2{A_Y} = 0,5{A_Z}\\ \Rightarrow {A_Z} > {A_X} > {A_Y}\)

+\(\Delta {E_Z} < \Delta {E_X} < \Delta {E_Y}.\)

Vậy \({\sigma _Z} < {\sigma _X} < {\sigma _Y}\)  nên thứ tự tính bền vững giảm dần là: \(Y,X,Z\)

Chọn A

36.11

Bắn một prôtôn vào hạt nhân \({}_3^7Li\) đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân \(X\) giống nhau bay ra với cùng tốc độ và theo phương hợp với phương tới của prôtôn các góc bằng nhau là \({60^o}.\) Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân, tính theo đơn vị \(u,\) bằng số khối của nó. Tỉ số giữa tốc độ của prôtôn và tốc độ của hạt nhân \(X\) là

A. \(4.\)                                            B. \(\dfrac{1}{2}.\)

C. \(2.\)                                            D. \(\dfrac{1}{4}.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng định luật bảo toàn động lượng trong phản ứng hạt nhân.

Lời giải chi tiết:

Phương trình phản ứng hạt nhân: \(_1^1p + _3^7Li \to X + X\)

Vậy \(X\) là \(_2^4He\)

Bảo toàn động lượng: \(\overrightarrow {{p_p}}  = \overrightarrow {2{p_X}} \)

Chiếu lên phương của \(\overrightarrow {{p_p}} \) :

\(\begin{array}{l}{p_p} = 2{p_X}\cos \beta \\ \Leftrightarrow {m_p}{v_p} = 2{m_X}{v_X}\cos \beta \\ \Rightarrow \dfrac{{{v_p}}}{{{v_X}}} = \dfrac{{2{m_X}\cos \beta }}{{{m_p}}} \\= \dfrac{{2.4.\cos {{60}^0}}}{1} = 4\end{array}\)

Chọn A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.