Bài 36.17 trang 110 SBT Vật Lí 12


Đề bài

Dùng một prôtôn có động năng \(5,45MeV\) bắn vào hạt nhân \({}_4^9Be\) đang đứng yên. Phản ứng tạo ra hạt nhân \(X\) và hạt \(\alpha .\) Hạt \(\alpha \) bay ra theo phương vuông góc với phương tới của prôtôn và có động năng \(4MeV.\) Khi tính động năng của các hạt, lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử bằng số khối của chúng. Tính năng lượng tỏa ra trong phản ứng này theo đơn vị \(MeV.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng bảo toàn động lượng trong phản ứng hạt nhân

Sử dụng công thức tính năng lượng phản ứng: \(Q = {{\rm{W}}_{{d_{sau}}}} - {{\rm{W}}_{{d_{truoc}}}}\)

Lời giải chi tiết

Phương trình phản ứng: \(_1^1p + _4^9Be \to _3^6X + \alpha \)

Bảo toàn động lượng \(\overrightarrow {{p_p}}  = \overrightarrow {{p_X}}  + \overrightarrow {{p_\alpha }} \)

Do \(\overrightarrow {{p_p}} \) vuông góc với \(\overrightarrow {{p_\alpha }} \) nên ta có

\(\begin{array}{l}p_X^2 = p_p^2 + p_\alpha ^2\\ \Leftrightarrow 2{m_X}{{\rm{W}}_X} = 2{m_p}{{\rm{W}}_P} + 2{m_\alpha }{{\rm{W}}_\alpha }\\ \Rightarrow {{\rm{W}}_X} = \dfrac{{{m_p}{{\rm{W}}_P} + {m_\alpha }{{\rm{W}}_\alpha }}}{{{m_X}}}\\ = \dfrac{{1.5,45 + 4.4}}{6} = 3,575MeV\end{array}\)

Năng lượng phản ứng

 \(\begin{array}{l}Q = {{\rm{W}}_{{d_{sau}}}} - {{\rm{W}}_{{d_{truoc}}}}\\ = {{\rm{W}}_X} + {{\rm{W}}_\alpha } - {{\rm{W}}_p}\\ = 3,575 + 4 - 5,45 = 2,125MeV\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.