Bài 36.18 trang 110 SBT Vật Lí 12


Đề bài

Hạt nhân \({}_4^{10}Be\) có khối lượng \(10,0135u.\) Khối lượng của nơtron \({m_n} = 1,0087u,\) khối lượng của prôtôn \({m_p} = 1,0073u,1u = 931Mev/{c^2}.\) Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \({}_4^{10}Be.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính năng lượng liên kết \(\Delta E = \Delta m{c^2}\)

Sử dụng công thức tính độ hụt khối: \(\Delta m = Z{m_p} + (A - Z){m_n} - m\)

Sử dụng năng lượng liên kết riêng: \(\sigma  = \dfrac{{\Delta E}}{A}\)

Lời giải chi tiết

+ Năng lượng liên kết của \(_4^{10}Be\) là:

\(\begin{array}{l}\Delta {E_{Be}} = \Delta m{c^2}\\ = (Z{m_p} + (A - Z){m_n} - m){c^2}\\ = (4.1,0073 + 6.1,0087 - 10,0135)u{c^2}\\ = (4.1,0073 + 6.1,0087 - 10,0135).931\\ = 63,2149MeV\end{array}\)

+ Năng lượng liên kết riêng của \(_4^{10}Be\) : \({\sigma _{Be}} = \dfrac{{\Delta {E_{Be}}}}{{{A_{Be}}}} = \dfrac{{63,2149}}{{10}} \approx 6,32(MeV/nuclon)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.