Bài 20.5, 20.6, 20.7 trang 54 SBT Vật Lí 12


Giải bài 20.5, 20.6, 20.7 trang 54 sách bài tập vật lí 12. Đồ thị nào trong Hình 20.2 biểu diễn sự biến thiên cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng theo thời gian

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

20.5

Đồ thị nào trong Hình \(20.2\) biểu diễn sự biến thiên cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng theo thời gian, nếu lấy mốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện trong mạch?

A. Đồ thị a.            B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.            D. Không có đồ thị nào.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức điện tích \(q = {Q_0}{\rm{cos}}\omega {\rm{t}}\) và cường độ dòng điện \(i = {I_{_0}}{\rm{cos(}}\omega t{\rm{ + }}\dfrac{\pi }{2}{\rm{)}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có \(q = {Q_0}{\rm{cos}}\omega {\rm{t}}\); \(i = {I_{_0}}{\rm{cos(}}\omega t{\rm{ + }}\dfrac{\pi }{2}{\rm{)}}\)

Khi tụ bắt đầu phóng điện \(q = {Q_0} \Rightarrow \omega t = 0 \\\Rightarrow i = {I_0}\cos (0 + \dfrac{\pi }{2}) = 0\)

Chọn B

20.6

Sự biến thiên theo thời gian của điện tích \(q\) của một bản tụ điện và của cường độ dòng điện \(i\) trong một mạch dao động lí tưởng được biểu diễn bằng các đồ thị \(q(t)\) (nét liền) và \(i(t)\) (nét đứt) trên cùng một hệ trục tọa độ \(\left[ {(q,i),t} \right]\) ở Hình \(20.3.\) Đồ thị nào đúng? Lấy mốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện trong mạch.

A. Đồ thị a.            B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.            D. Không có đồ thị nào.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức điện tích\(q = {Q_0}{\rm{cos}}\omega {\rm{t}}\) và cường độ dòng điện \(i = {I_{_0}}{\rm{cos(}}\omega t{\rm{ + }}\dfrac{\pi }{2}{\rm{)}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có \(q = {Q_0}{\rm{cos}}\omega {\rm{t}}\); \(i = {I_{_0}}{\rm{cos(}}\omega t{\rm{ + }}\dfrac{\pi }{2}{\rm{)}}\)

Chỉ có đồ thị c) thỏa mãn

Chọn C

20.7

Tần số dao động riêng \(f\) của một mạch dao động lí tưởng phụ thuộc như thế nào vào điện dung \(C\) của tụ điện và độ tự cảm \(L\) của cuộn cảm trong mạch?

A. \(f\) tỉ lệ thuận với \(\sqrt L \) và \(\sqrt C \).

B. \(f\) tỉ lệ nghịch với \(\sqrt L \) và \(\sqrt C \).

C. \(f\) tỉ lệ thuận với \(\sqrt L \) và tỉ lệ nghịch \(\sqrt C \).

D. \(f\) tỉ lệ nghịch với \(\sqrt L \) và tỉ lệ thuận \(\sqrt C \).

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính tần số \(f = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có tần số \(f = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)

Suy ra \(f\) tỉ lệ nghịch với \(\sqrt L \) và \(\sqrt C \).

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 20. Mạch dao động

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài